Med handeln i fokus

Lyssna på Handelsrådets dag – med handeln i fokus. Titta på streamingen där Handelsrådet samlar toppforskare, inspirerande entreprenörer, branschföreträdare, beslutsfattare och utbildare om hur samarbete och kunskaper tar fram nya lösningar.

Relaterad läsning: Yrken som försvunnit, Och Årets Julklapp är…, Hui guidar den svenska handeln, Handelsrådet

Centralt innehåll

 • Affärsidé och entreprenörskap inom näthandelsområdet.
 • Målgrupper, konkurrensmedel och kundanpassning.
 • Marknadsföring på internet.
 • Betalningssätt och betalningssystem.
 • Enkel näthandelsplats på internet, till exempel webbplats med möjlighet för kunden att beställa varor eller tjänster via formulär. (Näthandel 1)
 • Affärsidé, finansiering, marknads- och säljplaner för nätbutik.
 • Affärsmöjligheter och entreprenörskap. (Näthandel 2)
 • Branscher, centrala yrken och arbetsuppgifter inom handels- och tjänstesektorn.
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn.
 • Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv. (Branschkunskap inom handel och administration)
 • Affärsutveckling, omvärldsanalys och marknadsundersökningar.
 • Affärsidé, koncept, försäljningskanaler och positionering.
 • Entreprenörskap och eget företagande. (Affärsutveckling och ledarskap)
 • Produktkunskap och branschkunskap inom valt verksamhetsområde.
 • Organisationsformer och verksamhetsformer inom valt verksamhetsområde.
 • Entreprenörskap och eget företagande inom valt verksamhetsområde.
 • Yrken och arbetsuppgifter inom valt verksamhetsområde. (Handel – specialisering)
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1a1, 1a2)

Instuderingsfrågor

 1. På vilket sätt ser internet-kändisskapen olika ut i de nordiska länderna jämfört med i övriga världen?
 2. Hur skulle handelns attraktivitet kunna ökas?
 3. Vilka delar av den textila värdekedjan ger upphov till störst klimatpåverkan och vad krävs för att gå från ett linjärt förhållningsätt till ett cirkulärt?

Diskussion

 • Åren innan coronaepidemin noterades ett pågående fall inom detaljhandeln. Diskutera hur man skulle kunna öka handelns attraktivitet.

Fördjupning Branschkunskap inom handel och administration/ Näthandel/ Affärsutveckling och ledarskap

Trendspaning inom detaljhandeln:

 • Fredrik Bergström från Tieto gav en föreläsning 2017 tillsammans Martin Karlsson från HUI Research kallad Retail Everywhere. Se filmklippet om hur trendspaningen ser ut inom detaljhandeln i dag.

HUI guidar den svenska handeln:

 • Amazon är här och höjer förändringstrycket i den svenska handeln. Tillsammans med coronakrisens konsekvenser innebär det en acceleration för digitalisering och e-handel och en aktualisering av branschens utvecklingsbehov. Det utgör också en injektion i företagens förändringsprocess och ett utmärkt tillfälle för dessa att se över sitt erbjudande, sin position och sin strategi framåt. Ta reda på hur HUI hjälper företagen och guidar dessa genom en Amazonrapport samt Amazonpodd.

Skärmdump: hui.se

Fördjupning Branschkunskap inom handel och administration/ Handel – specialisering/ Historia

Yrken som försvunnit:

 • Under Handelsrådets dag 2020 talades det om yrken som försvunnit. Undersök hur det har sett ut i Sverige – vilka yrken har funnits som inte längre finns i dag?

Arbetare vid bygget av Riksgränsbanan 1898 – 1902. Vid bygget arbetade även kvinnor som kokerskor. Foto: Borg Mesch. Ur Kiruna kommuns bildsamling.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *