Mediesamhällets uppkomst

Under mellankrigstiden skedde en genomgripande medial omvandling som innebar att informationsflödet ökade, och att det blev möjligt att nå ut med budskap till hela landets befolkning betydligt snabbare än tidigare.

Relaterad läsning: Sandrews visste vad folket ville ha

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
 • Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar. (Historia 2a)
 • Massmediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. (Samhällskunskap 1a2, 1b)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)

Instuderingsfrågor

 1. Vilket år startades Åhlén & Åkerlund?
 2. Vad hette Å&Å:s största tidningar?
 3. Ungefär när började man sända radio i Sverige?
 4. När bildades AB Radiotjänst?
 5. Ungefär hur många ägde en radio i mitten av 1930-talet?
 6. Var i Stockholm byggde Svenska Bio sin inspelningsstudio?
 7. Ungefär när kom ljudfilmen?

Diskussion

 • Hur tror ni att film- och TV-industrin kommer förändras i och med att företag som till exempel Netflix och HBO lägger allt större resurser på sina produktioner.

Fördjupning Samhällskunskap/ Historia/ Företagsekonomi

 • Idag har vi ju som bekant inget radiomonopol längre utan även reklamfinansierad kommersiell radio. Undersök när monopolet försvann och hur debatten såg ut kring uppstarten av de första kommersiella radiokanalerna.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *