Messmör – en norrländsk klassiker

Messmöret har en lång historia, men ingen vet egentligen när det började tillverkas. Däremot vet man att mesvarorna är en gammal produkt från fäbodkulturen i mellersta delen av Sverige.

Relaterad läsning: Den (o)hållbara förpackningen, Sillen banade väg för konserven, Tuben – en färgäkta förpackning, Kalles Kaviar, Tetra och kartongmjölken, Ulrika Eleonora Lindström skapade Västerbottensosten

Centralt innehåll

 • Grundläggande design- och kulturhistoria. Begrepp, stilar och material.
 • Produktutveckling utifrån olika aspekter, till exempel målgruppers ekonomiska, ergonomiska, estetiska, funktionella och sociala behov.
 • Introduktion i designprocessens olika delar. Dessa är problemformulering, marknadsundersökning, funktionsanalys, kravspecifikation, faktainsamling, idégenerering, skiss, modellarbete, analys, presentation och utvärdering. (Design 1)
 • Design och designerns roll i samhället – historiskt, samhälleligt, tekniskt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt. Målgruppens olika behov och förutsättningar. (Design 2)
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Affärsmässig presentationsteknik i marknadsföringssyfte anpassad till mottagare och situation. (Marknadsföring)
 • Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar, till exempel merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism, keynesianism och monetarism. Frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, digitalisering, miljö och resursfördelning i relation till de ekonomiska teorierna. (Samhällskunskap 2)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv.
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn. (Branschkunskap inom handel och administration)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Grundläggande arbetsuppgifter inom yrkesområdet, till exempel bakning, styckning, matlagning, servering, planering och inköp, med möjlig fördjupning inom något eller några områden.
 • Metoder, material, maskiner och annan utrustning som används inom respektive yrkesområde. (Branschkunskap inom restaurang och livsmedel)

Instuderingsfrågor

 1. Vad är en forbonde?
 2. Hur gick tillverkningen av messmör till?
 3. Vilka var butöserna?
 4. Vad är messmör gjord av?
 5. Vad inträffade år 1939?
 6. På vilket sätt fortsätter mesvaror vara en del av matkulturen?

Fördjupning Branschkunskap inom restaurang och livsmedel/ Entreprenörskap och företagande

 • Västerbottensost tillverkades av ett misstag i Burträsk. Ta del av mejerskan Ulrika Eleonoras mytomspunna recept här. Passa även på att undersöka hur Fjällbrynt inspirerar och tipsar om olika recept där messmör används i desserter och varmrätter.

Fördjupning Samhällskunskap/ Företagsekonomi/ marknadsföring

https://www.youtube.com/watch?v=d4_poNWJ7wI&feature=emb_logo

Fördjupning Företagsekonomi/ Design

 • Konserver har i dag inte samma goda klang som färskvaror, men när konservburken kom var det en revolution i en värld utan kylskåp. Undersök hur sillen banade väg för konserven.

Företagsekonomi/ Branschkunskap inom handel och administration/ Design/ Entreprenörskap och företagande

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *