Midsommarkransen

Ericsson visade sig vid tiden för andra världskriget med ett gigantiskt industrikomplex i Midsommar-kransen söder om Stockholm, som också inbegrep del i utbyggnaden av bostadsområdet med lamellhus kring den efter verksamheten uppkallade Telefonplan. Internationellt sett är Ericssons 1930-talsanläggning en av de arkitektoniskt mest uppmärksammade, som framstående exempel på svensk funktionalism och i kanske ännu högre grad som tayloristiskt genomarbetad fabriksorganisation.

Relaterad läsning: LM-staden – folkhem i förort, Liljeholmen – Stockholms första industriförstad

Centralt innehåll

 • Design och designerns roll i samhället – historiskt, samhälleligt, tekniskt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt. Målgruppens olika behov och förutsättningar.
 • Design- och kulturhistoria med fokus på analys och reflektion. (Design 2)
 • Arkitektur- och samhällsbyggnadshistoria, både nationellt och internationellt.
 • Platsens förutsättningar, innefattande även den historiska och estetiska dimensionen, vid planering av nya byggnader. (Arkitektur – hus)
 • Historisk utveckling av inredning och utemiljöer.
 • Olika sorters rum, såväl inredningar som utemiljöer. (Arkitektur – rum)

Instuderingsfrågor

 1. Vilka var det som projekterade Midsommarkransen?
 2. På vilket sätt skilde sig delarna som byggdes för arbetarna och de för tjänstemännen?
 3. Varför installerades glasväggar?
 4. Vilken var utgångspunkten för byggnaderna?
 5. Hur många tvättställ gick det på varje arbetare?
 6. Inom vilka områden låg Ericssons bygge före i utvecklingen?

Diskussion

 • Gå ett varv i er skola och diskutera vilka anpassningar som gjort av byggnaden och inredning för att det ska fungera som skola.

Fördjupning

 • Undersök vilka idéer som ligger till grund för byggnation av dagens industrilokaler.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *