Mjölkpropaganda

Med en framsynt fingertoppskänsla lyckades föreningen Mjölkpropaganda förena reklam med folkhälsa och den nya tidens medier. På 1930-talet var deras bilburna mjölkbar ett effektivt propagandaverktyg där musik, fotografier och gratis mjölk användes för att övertyga svenska folket att bli mjölkdrickare.

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion.
 • Marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling. (Marknadsföring)

Instuderingsfrågor

 1. Ge ett exempel på hur man gjorde reklam för mjölk på 1930-talet?
 2. Vad hette Ludvig Nordströms radioprogram om tillståndet i Sverige?
 3. Vilka bildade organisationen Mjölkpropagandan?
 4. Hur arbetade Mjölkpropaganda i skolorna?
 5. Ungefär hur många personer kom för att se mjölkbussen sommaren 1937?
 6. Vilken slogan använde Mjölkpropaganda?

Diskussion

 • Som vi har sett i texten använde mjölkpropaganda sig av för sin tid modern teknik. Vilka kanaler skulle ni använda idag för att få ut ett liknande budskap?
 • Anser ni att marknadsföring har blivit lättare eller svårare i dagens samhälle, motivera era svar?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *