Mobiltelefonens historia

Mobiltekniken uppstod under 2: a världskriget. 1956 togs det första nätet i bruk i Sverige. Då vägde en mobil 40 kg och fyllde en hel baklucka. Norden var inte först, men kom med tiden att ta ledningen.

Relaterad läsning: NMT – A nordic project

Centralt innehåll

 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Mediers innehåll och nyhetsvärdering i samband med frågor om demokrati och politik. (Samhällskunskap 1a1, 1b)
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)
 • Någon global förändringsprocess under 1800- och 1900-talen. Dess konkreta förlopp samt konsekvenser för samhällen, grupper och individer på regional eller lokal nivå. (Historia 3)

Instuderingsfrågor

 1. Vad hette personen som fick i uppdrag att bygga det första mobila telefonsystemet åt Televerket?
 2. Vad kostade det att ansluta sig till det systemet?
 3. Ge exempel på några yrkesgrupper som använde detta telefonsystem?
 4. Ungefär hur många fordon var utrustade med kommunikationsradio 1959?
 5. Vad hette det första helautomatiska systemet för mobiltelefoni i Sverige?
 6. Vilka begränsningar fanns i detta system?
 7. Vem skapade det första privata mobiltelefoninätet i Sverige?
 8. När lanserades NMT-nätet för privatpersoner?
 9. Hur många olika fabrikat av telefoner fanns det att välja mellan?
 10. Hur kom Jan Stenbeck in på mobiltelefonimarknaden?
 11. Hur många abonnenter hade NMT-nätet 1991?
 12. Vad heter mobiltelefoninätet som kom efter NMT?

Diskussion

 • Hur mycket och till vad använder du din mobiltelefon?
 • Hur tror ni att mobiltelefonerna och dess funktioner ser ut om 20 år?

Fördjupning Historia / Teknik

 • Kommunikationsrevolutionen börjar någon gång när skriften uppfanns och pågår än idag. Undersök hur mobiltelefonin har förändrat människors förmåga att kommunicera med varandra (tips, intervjua personer som är 50 år eller äldre, de har i de flesta fallen levt halva sina liv utan mobiltelefoner).
 • Året är 1994 och du vill ta reda på när bussen går, då har du i princip tre val. Gå ner till hållplatsen och se efter, ta fram en busstidtabell eller ha tiderna memorerade i minnet. Idag är det lite enklare då det bara är att ta fram sin smartphone och öppna rätt app. Undersök hur vardagslivet har förändrats efter Internet, tänk både stort och smått (tips, intervjua någon person som är 40 år eller äldre, de har i de flesta fallen levt halva sitt liv utan Internet).

Fördjupning Samhällskunskap

 • Såväl NMT- som GSM-systemen är resultat av internationella samarbeten. Undersök vilka andra stora gemensamma system för kommunikation som skapats genom internationellt samarbete.

Dela med dig av dina tankar