Mode – ett socialt & genusrelaterat fenomen

Vad är egentligen mode? Och vad betyder dess historia för näringslivet?

För vidare fördjupning läs även: Svensk modehistoria, H&M – framgångssaga, Intervju med Erling Persson och NK – Sveriges första riktiga varuhus

Centralt innehåll:

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a2)
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. (Samhällskunskap 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion. (Företagsekonomi 2)
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Internationell marknadsföring. (Marknadsföring)

Instuderingsfrågor 

 1. Vad insåg man i det franska Burgunder-hovet runt 1300-talet?
 2. Vad blev klädmodet ett uttryck för?
 3. Vilken betydelse fick industrialismens genombrott för klädmodet?
 4. Hur var de första modeföretagen?
 5. Vad växte fram i början av 1900-talet? Vad innebar det?
 6. Vad bidrog medias fascination över mode med?
 7. Hur har modet använts genom tiderna enligt dess historia?
 8. Vad innebär ”fast fashion”?
 9. Var finns modeföretagens historia? Och varför är det viktigt att bevara den?

Diskussion

 • Varför tror du att mode och reklam alltid har levt i en symbios? Motivera dina svar
 • Vad innebär det så kallade ”modesystemet”? Vilket budskap har mode för dig? Varför?

Fördjupning

 • Få kulturuttryck är i dag så globala som mode. Ta reda på hur den internationella modemarknaden ser ut idag. Vilka krafter är det som styr och är Sverige med och styr dessa förändringar? (Läs bl.a. Svensk modehistoria)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *