Moderna entreprenörers företagande

Mia Seipel vill bestämma, men inte vara chef där någon annan har det yttersta ansvaret. Därför var det inget alternativ att vara anställd utan fullkomligt självklart att starta eget. Genom att rådfråga andra undvek hon flera fallgropar och skyddade såväl sin egen ägarroll som sin affärsidé.

Relaterad läsning: Handelns historia: Intervju med Marie Walleberg – ImseVimse, Polarn o Pyret – ett hållbart varumärke, När Polarn O pyret blev en succé, Katarina af Klintberg, FACE Stockholm, Handelns historia: Intervju med Gun Nowak – FACE Stockholm, Våga vara en chef – en småländska i New York, Swedish Stockings ger nylonet nytt liv

Centralt innehåll

 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden. (Företagsekonomi 1, 2) Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer.
 • Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering. (Teknik 1)
 • Produktens estetiska utformning med hänsyn till målgrupp, varumärke och sammanhang där produkten används.
 • Design och designerns roll i samhället – historiskt, samhälleligt, tekniskt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt. Målgruppens olika behov och förutsättningar.
 • Design- och kulturhistoria med fokus på analys och reflektion. (Design 1, 2)

Instuderingsfrågor

 1. Hur undvek Mia Seipel flera fallgropar?
 2. Varför ville hon starta eget?
 3. Hur kom Mia på sin affärsidé och hur testade hon sig fram?
 4. Varför trodde Mia att mötet med Svenska Uppfinnarföreningen skulle bli pinsam?
 5. Vad fick hon för tips där?
 6. Vad jämför hon entreprenörskap med?
 7. På vilket sätt inspirerade hennes mamma henne?
 8. Hur upplever Mia företagande?

Diskussion

 • I texten ger Mia Seipel flera tips på hur man kan lyckas sjösätta sin affärsidé. Diskutera kring vilka andra tips och rekommendationer ni har hört kan vara till hjälp när en startar eget.

Fördjupning Entreprenörskap/och företagande/ Företagsekonomi

Kostnadsexempel för patent:

 • På Patent- och registreringsverkets hemsida hittar du fyra påhittade exempel som visar patentkostnader för olika företag. De ska visa en överskådlig bild av de olika val som går att göra vid patent. Ta reda på hur mycket det kostar för en patentansökan.

Skärmdump: prv.se

Fördjupning Entreprenörskap och företagande/Design/ Historia/ Företagsekonomi

Moderna entreprenörer:

 • Se nedanstående filmklipp och jämför Mia Siepels entreprenörskap, ledarskapsförmåga och företag med nedanstående entreprenörer. Vilka likheter finner du?

Fördjupning Entreprenörskap/och företagande/Historia/ Ledarskap och organisation

Kosmetikaföretaget FACE Stockholm:

 • Mia Siepel är inspirerad av sin mamma som även hon är entreprenör. Ta reda på hur Gun Nowak och hennes dotter Martina Arfvidson byggt kosmetikaföretaget FACE Stockholm tillsammans.

Bild: Familjeföretaget FACE Stockholm, grundarna Gun Nowak och Martina Arfvidson. Bildkälla: Creatives Commons.

Fördjupning Samhällskunskap/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap/och företagande

Färre kvinnor än män driver företag:

 • Under 2015 arbetade 369 000 personer i åldrarna 20 till 64 år som företagare. Av dem var drygt 30 procent kvinnor. De arbetade ofta inom hårvårdsbranschen, som konsulter eller drev restaurangverksamhet. Kvinnor hade i stor utsträckning även en anställning vid sidan av sitt företagande. Ta del av Statistikmyndigheten SCB:s siffror och varför det kan tänkas se ut som det gör.

Skärmdump: scb.se

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *