Ett viktigt bidrag till samhällsansvaret

Verksamheten har tillhört landstinget sedan 1985, men dess historia börjar 1940 som en egen ekonomisk förening med nära samarbete med Mjölkcentralen, sedermera Arla.

Centralt innehåll:

 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 2)

Instuderingsfrågor

 1. Varför var amningsfrekvensen låg under 1600 – 1700-talet?
 2. Vad insåg läkarkåren under 1700-talet?
 3. Vilka och varför involverade sig i folkuppfostringskampanjer?
 4. Vad insåg man i Sverige vid sekelskiftet 1900?
 5. Hur och varför bildades Modersmjölkcentralen?
 6. Hur var MMC ett viktigt bidrag till samhällsansvaret?
 7. Vilken roll hade Arla i MMC?
 8. När och varför tog Stockholms läns landsting över?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *