Monica Lindstedt

Monica Lindstedt (f. 1953) ligger bakom två uppmärksammade affärsidéer från 1990-talet, tidningen Metro och hemserviceföretaget Hemfrid.

Centralt innehåll

 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Analoga och digitala medietillämpningars betydelse för medieutvecklingen såväl historiskt som nationellt och globalt samt som plattform för nationell och internationell opinionsbildning. (Medier, Samhälle och kommunikation 1)
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)

Instuderingsfrågor

 1. Vilket år föddes idén till det som skulle bli Metro?
 2. Vem gick in som finansiär i projektet?
 3. Vilket år gavs Metro ut för första gången?
 4. Vad var affärsidén bakom Metro?
 5. Vilka år var toppåren för gratistidningarna?
 6. Vad sysslar Hemfrid med för verksamhet?

Diskussion

 • Vilken källa använder ni när ni vill ta del av nyheter?

Fördjupning Teknik

 • Undersök om det finns något samband mellan lanseringen av Iphone 2007 och det faktum att läsandet av gratistidningar minskar drastiskt vid samma tid. Fundera på aspekter som hur vi konsumerar nyheter. Om ni åker med kollektivtrafik till skolan, titta på era medpassagerare. Hur många sitter med en fysisk tidning och hur många kollar på sina telefoner?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *