Motorcyklar och blixtlås

Svenskamerikanen Carl Oscar Hedstrom utvecklade frihetssymbolen Indian-motorcykeln. Hans landsman Gideon Sundback förenklade istället vår vardag genom att uppfinna blixtlåset.

Relaterad läsning: Svenskarna bakom Greyhound och Radisson, Svenska storaffärer i USA

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Design och designerns roll i samhället – historiskt, samhälleligt, tekniskt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt. Målgruppens olika behov och förutsättningar. (Design 2)

Instuderingsfrågor

 1. Ungefär hur många svenskar utvandrade till USA?
 2. Vad är orten Lönneberga mest känd för?
 3. Vilket år emigrerade Carl Oscar Hedströms föräldrar till USA?
 4. När konstruerades den första cykeln?
 5. Hur gammal var Hedström när han avlade sitt gesällprov?
 6. Vilket år utvecklade han sin första motorcykel för Indian?
 7. Hur många hästkrafter hade den?
 8. Vilken var världsrekordfarten för motorcyklar 1903?
 9. Varför lämnade Carl Oscar företaget 1913?
 10. Var föddes Gideon Sundbäck?
 11. Vad hette företaget som Gideon började arbeta för i USA?
 12. På vilket sätt förbättrade han dragkedjan?
 13. Varför dröjde det innan dragkedjan blev populär?
 14. Vilket år dog Gideon Sundbäck?

Diskussion

 • Varför tror ni att så många människor lämnade Sverige under 1800- och början av 1900-talet?

Fördjupning Design / Entreprenörskap

 • I texten kan man läsa följande: ”Han lyckades också 1917 få amerikanskt patent på uppfinningen, vilket till slut skulle garantera honom riklig utdelning för nedlagt arbete.” Undersök hur systemet med patent fungerar hur det påverkar arbetet för produktutvecklare, uppfinnare och designers.

Fördjupning Historia

 • Undersök hur Sveriges ekonomi påverkades av det faktum att över 1 miljon människor emigrerade till USA under 1800-talet.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *