Motstånd mot kärnkraft

Kärnkraftsfrågan har kantats av politiska motsättningar, både mellan partier och inom partier. Den har också kantats av många beslut och utfästelser, som senare övergavs. Något som har inneburit stor ovisshet och osäkerhet för kraftproducenter som Vattenfall.

Relaterad läsning: AB Atomenergi, Energihistorik

Centralt innehåll

 • Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft. (Naturkunskap 1b, 1a1)
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1b, 1a2)

Instuderingsfrågor

 1. När uppstod den första offentliga diskussionen om kärnkraftens vara eller inte vara?
 2. Vilket parti gjorde kärnkraftsfrågan till en central fråga i valet 1976?
 3. Vem var Folkpartiets ordförande 1978?
 4. Var låg det amerikanska kärnkraftverket som havererade 1979?
 5. Hur många alternativ kunde man rösta på i folkomröstningen om kärnkraften?
 6. Vilken linje vann folkomröstningen?
 7. När inträffade reaktorhaveriet och den påföljande härdsmältan i Tjernobyl?

Diskussion

 • Vilka är era åsikter om kärnkraft?

Fördjupning Naturkunskap

 • Frågan om vad man ska göra med avfallet från kärnkraftverken har länge varit ett problem för branschen och i Sverige har lett till att ett bolag skapats för att ansvara för denna fråga, Svensk Kärnbränslehantering AB. Gå in på deras hemsida och undersök hur arbetet med slutförvaring av kärnbränslet ser ut.
 • Undersök hur energidebatten ser ut idag. Diskuteras det fortfarande om nedläggning av kärnkraften och vilka är i så fall alternativen?

Fördjupning Samhällskunskap

 • Undersök hur samhällsekonomin skulle påverkas om kärnkraften lades ned?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *