Multinationella företag och en global produktionslogik

I internationell jämförelse har svensk industri under hela 1900-talet och fram till idag utmärkts av att storföretagen spelat en avgörande roll i flera avseenden, inte minst för sysselsättning, men också för innovationer och produktutveckling.

Centralt innehåll

  • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
  • Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön. (Internationell ekonomi)

Instuderingsfrågor

  1. Ungefär hur många av de privatanställda i Sverige arbetade på företag med mer än 500 anställda i slutet av 1990-talet?
  2. Vilka typer av tjänster finns i stor utsträckning kvar i Sverige?
  3. Till vilka regioner har merparten av jobben från Sverige flyttat?
  4. Vilket år bildades ABB?
  5. Vilket år köpte MoDo upp Holmens bruk?
  6. Vilket företag köpte upp MoDo:s kemiska industridel?

Diskussion

  • Vilka för- och nackdelar tror ni att ett företag får genom att slå sig ihop med andra företag och bilda stora multinationella företag?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *