Mursmäckornas strejk

Det var långt ifrån bara den växande gruppen sågverksarbetare som strejkade i mitten av 1800-talet. Även andra grupper av grovarbetare visade sitt missnöje med arbetsförhållandena vid denna tid, till exempel kvinnorna i byggnadsindustrin.

Relaterad läsning: Strejk utan organisering, Storstrejken 1909

Centralt innehåll

  • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1b, 1a2)
  • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)

Instuderingsfrågor

  1. Vad hade ”mursmäckorna” för arbetsuppgifter?
  2. Varför blev de flesta mursmäckor arbetslösa under vintern?
  3. Ungefär hur många mursmäckor fanns det under 1880-talet?
  4. Varför gick de ut i strejk?
  5. Hur många dagar pågick strejken?

Diskussion

  • Tycker ni att strejk är en bra åtgärd om arbetsgivare och arbetstagare inte kommer överens?
  • Varför tror ni att strejkens nyhetsvärde ökade i och med att det var kvinnor som strejkade?

Fördjupning Historia

  • Undersök fackföreningarnas framväxt i Sverige, fokusera på hur dessa arbetade med att förbättra villkoren för till exempel byggnadsarbetarna.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *