När återväxten av hantverksyrket skulle stimuleras

En teckningstävling skulle få barn och ungdomar att få upp ögonen för de hantverksyrken som tappat mark på 1940-talet.

Relaterad läsning: Skråväsendet, Skråväsendet avskaffas, De vågade, vann och visade vägen, Näringsfriheten införsJohan August Gripenstedts återkomst

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)

 Instuderingsfrågor

 1. Hur fördes yrkeskunskaper och företagande vidare förut?
 2. När och varför avskaffades skråväsendet?
 3. Vad utlyste Stockholms stads hantverksförening på 40-talet?
 4. Vad kunde den som hade yrkeskunskaper räkna med?
 5. Vad innebär begreppet ”mismatch” i detta sammanhang?

 Diskussion

 • Vilka yrkesval tror ni är populära idag? Diskutera hur arbetsmarknaden ser ut – vilka yrken dominerar och varför kan det tänkas vara så? Finns det några yrken som håller på att dö ut, vad kan det bero på?

 Fördjupning Företagsekonomi

 • Undersök innebörden av skråväsendet och efterföljden av näringsfriheten. Hur såg denna process ut, vilka lagar förändrades och varför?

 Fördjupning Historia

 • Diskussionen pågår om nyrekrytering till hantverket. Ta reda på vad som skulle behöva göras för att uppnå 1800-talets goda intentioner med näringsfriheten.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *