När även flickor fick rätt till utbildning

Trädgårdsnäringen är på uppgång i Sverige och i dag råder det högtryck på utbildningar kopplade till området. Ett nytt näringslivshistoriskt forskningsprojekt kartlägger kvinnornas intåg i branschen.

Relaterad läsning: När även flickorna fick tillträde till våra svenska skolsalar, En ”rösträttsutflykt, Kvinnor var utestängda från en högre utbildning, Hon gav engelskorna en rejäl utbildning, Bra utbildning för en bra start

Relaterad film: Demokratin 100 år, Blomstrande affärer – Handelsträdgårdarnas historia i Sverige

Instuderingsfrågor

  1. Vad insåg Inger Olausson när hon kom till SLU?
  2. Vad innebär hortikulturhistoria?
  3. Hur drevs många handelsträdgårdsföretag tidigare?
  4. Vem var Stina Swartling och vad startade hon?
  5. Hur var tidningarnas inställning till kvinnor inom trädgårdsbranschen?

Fördjupning Historia/ Samhällskunskap/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap/ och företagande

När även flickorna fick tillträde till våra svenska skolsalar:

  • Pojkar har utbildats i Sverige sedan medeltiden. Men flickor ansågs länge vara för sköra och osmarta för att utbildas på samma nivå. De skulle även hållas borta från de ”sedliga faror” som kunde finnas på högre lärosäten. Ta del av när Statistiska Centralbyrån berättar hela historien i en ny rapport.

Örebro Kommunala flickskola bildades 1932 efter en sammanslagning av de båda privata statsunderstödda högre flickskolorna Stiftelsen Risbergska skolan och Stiftelsen Nya Elementarskolan för flickor. Bildkälla: Örebro stadsarkiv/Fotoateljé Ebba Sundevall & Co.

Ur arkivet:

  • I tidskriften Idun skrevs det en artikel om Stina Swartling och hennes elever med rubriken som löd: En ”rösträttsutflykt” (20 juni 1907). Läs artikeln och bekanta dig med Stinas insatser.

Demokratin 100 år!:

  • År 2021 firade Sverige 100 år med allmän och lika rösträtt. En demokratisk milstolpe. Men vägen dit var inte självklar. Lika lite som demokratin överlever utan ständigt underhåll. Se mer i filmklippet nedan med Lena Posner Körösi, demokratiambassadör för kommittén Demokratin 100 år, ett anförande från historiebrukskonferensen History Marketing Summit 2021.

Webbinarium för forskare Inger Olausson:

  • Hur växte handelsträdgårdarna fram och hur har de utvecklats till de anläggningar som finns i dag? Lyssna på Inger Olausson, forskare och lektor vid Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet, som forskar om svensk hortikulturhistoria. Undersök hur Inger fångar upp frågor kopplade till det trädgårdsvetenskapliga området, såsom företagande och entreprenörskap, arbete, odlingssystem, växtskydd, teknik m m. och hur hon i sitt nya projekt studerar hur branschen övergick från att ha varit mansdominerad till att i stället domineras av kvinnor.

Fördjupning Samhällskunskap/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap/och företagande

Färre kvinnor än män driver företag:

  • Under 2015 arbetade 369 000 personer i åldrarna 20 till 64 år som företagare. Av dem var drygt 30 procent kvinnor. De arbetade ofta inom hårvårdsbranschen, som konsulter eller drev restaurangverksamhet. Kvinnor hade i stor utsträckning även en anställning vid sidan av sitt företagande. Ta del av Statistikmyndigheten SCB:s siffror och varför det kan tänkas se ut som det gör.

Skärmdump: scb.se

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *