När Dafgårds blev en pionjär inom färdigmat

Livsmedelsföretaget Dafgårds, som var först i Sverige med att göra och sälja färdigfrysta maträtter, grundades 1937 av den då 28-årige Gunnar Dafgård. Som pionjär inom utvecklingen av djupfrysta livsmedel var Gunnar också mannen bakom ungdomsfavoriterna Billys minipizza och Gorby-pirogerna.

Relaterad läsning: The coolest thing – så blev Frigoscandia världsledande, Di Luca lärde svenskarna att använda olivolja, Apotekaren som blev pizzakung, Handel på öppen yta

Instuderingsfrågor

 1. Vem gjorde intryck på Gunnar Dafgård som barn?
 2. Vad inträffade år 1937 och hur kom det att påverka Gunnars liv?
 3. Vilken affärsmöjlighet såg Gunnar när andra världskriget bröt ut?
 4. Hur utvecklade Nancy Dafgård familjeföretagets produkter?
 5. När och varför kom det stora genombrottet för företaget?
 6. Vad satsade företaget på 1964 och vad resulterade det i?
 7. Varför mötte företaget motstånd?

Diskussion

Lagen om hållbarhetsredovisning:

 • Sedan årsskiftet 2017/2018 finns lagen om hållbarhetsredovisning i Sverige. Detta betyder att stora och medelstora svenska företag måste visa hur de arbetar med hållbarhet. Undersök Dafgårds hållbarhetsredovisning och diskutera vad ni anser om hur verksamheten arbetar med FN:s hållbarhetsmål.

Bildkälla: www.dafgards.se

Fördjupning Branschkunskap inom restaurang och livsmedel/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap/och företagande/ Marknadsföring

Den svenska pizzan:

 • Den svenska klassikern Billys pan pizza togs fram av familjeföretaget Dafgårds AB 1993. Undersök hur familjeföretaget arbetar med sin vision och vad de har för framgångsrecept.

Apotekaren som blev pizzakung:

 • Under viruspandemin 2020 har bakprodukter och fryst färdigmat slagit säljrekord. Fryspizzorna från tyska Dr. Oetker är välkända, men mindre känd är historien om bagarpojken August vars bakpulver lade grunden till ett affärsimperium. Undersök det tyska företaget Dr. Oetkers historiska resa.

Foto: David Pineda, Dr. Oetker Arkiv.

Fördjupning Teknik/ Historia/ Branschkunskap inom restaurang och livsmedel/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap/och företagande/ Branschkunskap inom handel och administration

Djupfrys industrin:

 • Ett av de mest framgångsrika avsnitten i svensk kylteknisk industrihistoria står Frigoscandia Equipment i Helsingborg för. Undersök hur företaget spelade en avgörande roll från 1960-talet och framåt när den globala djupfrysningsindustrin utvecklades.

Per-Oskar Persson var inte bara vd för Frigoscandia utan en av världens ledande kyltekniker. Här syns han framför företagets fabriksbyggnad, någon gång på 1960-talet. Genom en teknik att frysa in grönsaker styckevis lyckades Frigoscandia bli världsledande inom industriell infrysning av livsmedel. Fotografiet tillhör författaren Leif Rynnel.

Den svenska torghandeln:

 • Stockholms torghandel är ett nöje för många, men också en irritation för vissa. Vad vet vi om denna urgamla handelsform? Varför finns handeln fortfarande kvar trots alla dess besvär? Undersök den svenska torghandelns historia.

Hötorget i Stockholm, 1937. Bildkälla: Wikimedia Commons.

Centralt innehåll

 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion.
 • Marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling. (Marknadsföring)
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2)
 • Orientering om de branscher som finns inom yrkesområdet samt villkoren för deras verksamheter, till exempel restauranger, bagerier, konditorier, charkuterier och butiker.
 • Grundläggande arbetsuppgifter inom yrkesområdet, till exempel bakning, styckning, matlagning, servering, planering och inköp, med möjlig fördjupning inom något eller några områden.
 • Metoder, material, maskiner och annan utrustning som används inom respektive yrkesområde. (Branschkunskap inom restaurang och livsmedel)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse.
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
 • Affärsplanens innehåll och uppbyggnad. I samband med det användning av grundläggande metoder för marknadsundersökning, omvärldsanalys och omvärldsbevakning. Finansieringsfrågor. (Entreprenörskap och företagande)
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer.
 • Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering.
 • Kvalitetsarbete, till exempel kvalitetssäkring, miljösäkring, arbetsmiljö och riskanalys.
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden.
 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv.
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn. (Branschkunskap inom handel och administration)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *