När den fria konkurrensen motarbetades

Ekonomen Joseph Schumpeter har beskrivit den framgångsrike entreprenörens insats som ”skapande förstörelse”. Genom sin framgång slår han ut äldre strukturer och aktörer. Det innebär att entreprenören ofta får slåss mot det etablissemang som känner sig hotat.

Relaterad läsning: NK:s och EPA:s grundare – Josef Sachs, EPA – ett varuhus för alla

Centralt innehåll

 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1b)
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1b)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning. (Entreprenörskap och företagande)

Instuderingsfrågor

 1. Varför är den etablerade handeln bättre organiserad?
 2. Hur kan regelsystem vara ett hinder för nydanarna?
 3. Vad har handelns- och näringslivsorganisationer försökt att stoppa?
 4. Vilka utsattes för bojkotter av leverantörer och konkurrenter när de startade sina företag?
 5. Vilka särskilda incidenter var Per-Olof Ahl med om?
 6. Vilka andra exempel på motsättningar från handelns organisationer finns det?
 7. Vad bildades år 1883?
 8. Vilken omtalad strid fördes på 1930-talet?

Diskussion

Diskutera kring behandlingen av handelssnillet Per-Olof Ahl. Vad anser ni om den etablerade handelns och den lokala pressens motreaktion av Per-Olofs försäljning.

Fördjupning Entreprenörskap och företagande / Samhällskunskap

Undersök hur Svensk Handel fungerar. Vad har organisationen för åtaganden i dag?

Fördjupning Historia / Samhällskunskap / Entreprenörskap och företagande

Hur har NK:s grundare Josef Sachs resa sett ut? Ta reda på NK:s och EPA:s historia.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *