När det ”vita kolet” blev den nya energikällan

Den fjärde september 1882 knäppte Thomas Alva Edison på strömmen i elverket vid Pearl Street Station i New York. Ett genombrott för den moderna eldistributionen. För industrin fanns dock fler problem kvar att lösa. En svensk var en av dem som lyckades formulera svaret.

Relaterad läsning: Vattenfall, Vattenfall och ASEA och andra utvecklingspar, Insatser för bättre arbetsförhållanden

Centralt innehåll

  • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. (Historia 1a1)
  • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik.
  • Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering.
  • Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.
  • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer. (Teknik 1)

Instuderingsfrågor

1. Vad lyckades Thomas Edison göra på slutet av 1800-talet?
2. När kom Edisons nymodiga teknik till Sverige?
3. Vad kom denna vattenkraft att kallas för i Sverige?
4. Hur försågs Ryds Bomullsspinneri i Västergötland med el till belysning år 1882?
5. Vad använde sig många industrier av därefter?
6. Vilka fördelar hade användningen av växelström?
7. Vad kom Jonas Wenströms tekniska innovation att kallas och vad innebar det?
8. När bildades Sveriges första kommersiella kraftbolag och vad hette den?
9. Hur många kraftanläggningar fanns vid förra sekelskiftet?
10. Varför kunde industrierna nu börja lokalisera sig i närheten till marknaden?
11. Vad är innebörden av utvecklingsblock?
12. Vilken var den tänkta målgruppen när Vattenfall bildades under det tidiga 1900-talet?

Diskussion

  • Hur tycker ni att ett lands elförsörjning bör vara? Diskutera vilket slags elförsörjning ni skulle välja och varför.

Fördjupning Teknik

  • Från vattenkraft till solceller. Under första hälften av 1900-talet byggde Vattenfall en rad storslagna vattenkraftverk. När vattenkraften byggts ut krävdes det nya energikällor för att tillgodose behovet av el. Undersök vilka dessa nya energikällor är.
  • Sverige har genom sin geografi god tillgång på vattenkraft och därmed billig elektricitet. Därför har den svenska industrin särpräglats av en högre elanvändning än andra länders industrier och detta förhållande gäller än i dag. Undersök hur elanvändningen ser ut i ett annat (valfritt) land. Vilka förutsättningar har detta land och hur ser eldistributionen ut?

Fördjupning Historia

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *