När handlaren blev huvudperson i ICAs marknadsföring

Vid 34 års ålder fick Hakon Swenson i Västerås nog av hur livsmedelsbranschen som han jobbade i fungerade. Han startade ett eget företag som gick på tvärs mot allt – och som i slutändan förändrade hela branschen. Hans grossistföretag, som skulle ägas av de handlare som var företagets kunder, känner vi idag som – ICA.

Relaterad läsning: Handlaren i huvudrollen, ICA och Arla samtalar om sina vinnande reklamkoncept, Märket på rutan – garanterar valutanKooperatören som vann – ICA:s Hakon SwensonNils-Erik Wirsäll införde ICA-modellenGör det själv! Här är självbetjäningsbutikenRune Monö och ICA-märketHandla mat på nätetHennes journalistik – konsumentens bästa vän

Relaterad historisk hemsida: ICAs historiska hemsida Relaterad film: ICA 100 år, Ica – The Movie: Part II – YouTube

Instuderingsfrågor

 1. Varför var det riskfyllt att starta en grossistfirma år 1917?
 2. När och var startade Hakon Swensons karriär?
 3. Var och hur köpte svenskarna sin mat vid 1900-talets början?
 4. Vilken roll hade specialhandlaren och partihandlare/grossister?
 5. På vilket sätt var Hakons affärsidé i teorin ett vinnande koncept för alla?
 6. Hur såg det ut i praktiken och vad blev lösningen?
 7. Vad fungerade för KF och varför?
 8. Vad tyckte Hakon illa om och varför?
 9. Vilken praktiskt lösning hade han på detta?
 10. Varför sa Hakon upp sig?
 11. Vad bidrog de tuffa krigstiderna till?
 12. Vad inträffade år 1931

Diskussion

ICA fyllde 100 år 2017:

 • ICA-idén med fria handlare i samverkan firade 100 år 2017. I samband med detta gjorde vi på Centrum för Näringslivshistoria en historiska hemsida åt ICA, en kortfilm samt gav ut ett urval av ICA:s personaltidningar i fyra volymer. Se filmen om ICA:s historia nedan och dela med er av era ICA-minnen samt diskutera varför ni tror att ICA funnits så länge.

Fördjupning Ledarskap och organisation/ Marknadsföring/ Branschkunskap inom handel och administration/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap/ och företagande/ Praktisk marknadsföring/ Affärsutveckling och ledarskap

ICA-reklam: Guinnessrekord för Stig, Stina och gänget:

 • ICA:s koncept med handlaren ICA-Stig, och nu även med ICA-Stina, räknas som ett av världens mest framgångsrika. Se avsnitten av ICA-såpan och undersök samt ge exempel på hur den möjliggör varumärkesbyggande och säljdrivande reklam samt hur ICA:s vision skapar en långsiktig hållbarhet.

ICA-Stig var en självklar idé, för det är ju handlarna som ICAs affärsidé bygger på. Vi ville att det skulle vara en såpa, så det var naturligt att den skulle bygga på en handlare och hans butik.

– Frank Hollingworth, från reklambyrån King.

Innan ICA-stig fanns ICAnder och MonICA:

 • Nils-Erik Wirsäll (1916–2008) var verksam inom ICA och han har kallats ICA-rörelsens chefsideolog. Han var med och införde ICA-modellen som ger duktiga butiksmedarbetare möjligheten att etablera sig som egna företagare. Se filmklippet nedan med Nils-Erik Wirsäll där han berättar om hur ICAnder och MonICA kom till och hur de mottogs.
 • ICAnder och MonICA är ICA:s mest kända symboler någonsin. Undersök hur tecknaren Guy Sandvik inledde sin karriär och hur dessa populära symboler kom till.

Hur handlaren blev huvudperson i ICAs marknadsföring:

Bildkälla: ICA Gruppen.

Ett vinnande reklamkoncept:

 • Som marknadschef vill man alltid skapa nytt. Hur håller man sig då från att INTE slopa historiska koncept? Som reklamkoncepten ICA-såpan (start 2001) eller Bregottfabriken (start 1995)? Undersök ICAs vinnande reklamkoncept i den här filmen från vår historiebrukskonferens History Marketing Summit 2021.

History Marketing: Hur arbetar ICA med sin historia?

 • På History Marketing Summit 2017 berättade företaget om det dagliga arbete som krävs för att hålla idén bakom ICA levande bland såväl handlare som kunder. Se filmklippet nedan och undersök hur ICA arbetar med sin historia.

ICA:s historiska hemsida med arkivkällor:

 • I samband med ICAs 100-årsdag gjordes det en fullspäckad sajt fylld med deras digitaliserade arkivkällor. En hemsida fylld med allt ifrån filmer, poddar, fotografier till artiklar om ICA-modellen och intervjuer med ledningen, personal  och kunder. Besök ICA:s historiska hemsida och botanisera bland dessa arkivkällor och artiklar.

ICA:s historiska hemsida.

Centralt innehåll:

 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion.
 • Marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling.
 • Internationell marknadsföring. (Marknadsföring)
 • Marknadsföring och säljkampanjer och andra säljfrämjande åtgärder.
 • Sortiment, butiksprofil och kundens uppfattning och butiksupplevelse.
 • Affärsidé, marknads- och säljplan. (Praktisk marknadsföring 1)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Grundläggande metoder i marknadsföring. I samband med det behandlas företagens etiska ansvar samt lagar och andra bestämmelser som styr företagens marknadsföring.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Affärsutveckling, omvärldsanalys och marknadsundersökningar.
 • Affärsidé, koncept, försäljningskanaler och positionering.
 • Entreprenörskap och eget företagande. (Affärsutveckling och ledarskap)
 • Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv.
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn. (Branschkunskap inom handel och administration)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Affärsmässig presentationsteknik i marknadsföringssyfte anpassad till mottagare och situation. (Entreprenörskap och företagande)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2, 1b)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *