När H&M slog upp portarna i Stockholm

När första H&M-butiken i Stockholm invigdes 1952 fylldes trottoarerna så pass mycket av förväntansfulla kunder att premiärinvigningen skapade stort kaos på en av huvudstadens paradgator. Det var endast bästa läget som gällde för H&M-grundaren Erling Persson. Följ med till Stockholms första H&M på Kungsgatan 26.

Relaterad läsning: Sveriges modegigant mot nya målIntervju med H&M:s grundare Erling PerssonFrån textil- och konfektionsindustri till modeunderBra ledarskap med bäst före-datumAugusta Lundin var först med det senasteAmanda Christensen – Flugornas drottningKatja of Sweden – Svenskt mode slog i USAFrån Mah-Jong till Vamlingbolaget

Relaterad film: H&M, klädkedjan som blev en modegigant

Instuderingsfrågor

 1. Varför stod det så mycket folk utanför Kungsgatan 26 år 1952?
 2. Vilka butiker hade Erling Persson innan H&M grundades?
 3. Hur började H&M:s resa?
 4. Vad tog Erling med sig från sin roadtrip?
 5. Vad inträffade år 1947?
 6. Vad hände efter fem år?
 7. Vad var Mauritz Widforss och vilken koppling har det till H&M och varför?
 8. Var brukar man hitta en H&M-butik?

Diskussion

Vilka av H&M:s designsamarbeten minns vi?

 • H&M har haft ett samarbete med kända modedesigners sedan 2004 då Karl Lagerfeld var först ut med sin kollektion. Vilka av dessa designsamarbeten minns ni och vilka tycker ni var bäst? Diskutera även hur samarbeten som dessa kan påverka företaget i stort.

Fördjupning Marknadsföring/ Samhällskunskap/ Design/ Företagsekonomi

Så arbetar H&M med hållbarhet:

 • Transparens är i dag en viktig del i H&M:s hållbarhetsarbete. Genom att dela kunskap om företaget och hur de tillverkar sina kläder vill H&M att man ska få en insyn i verksamheten som kund. De vill att du som kund ska kunna lita på att produkterna du köper från H&M har producerats på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Undersök hur H&M arbetar med hållbarhet.

Fördjupning Ledarskap och organisation/ Historia/ Samhällskunskap/ Entreprenörskap/ och företagande/ Marknadsföring/ Internationell ekonomi/ Branschkunskap inom handel

Hur var Erling Person som företagsledare?

 • Att ledarskapsidealen har växlat genom århundradena är kanske ingen nyhet. Trots det är det fascinerande att se att dagens mest hyllade läror många gånger bara är upputsade varianter av förra seklets idéer. Ta reda på vilken typ av företagsledare Erling Person var.

H&M:s grundare Erling Persson utanför en tidig Hennes-butik.

Filmklipp om H&M:s historia:

 • Centrum för Näringslivshistorias arkivarie Gustav Svensson berättar historien om den svenska klädkedjan som blev en global modegigant. Se klippet nedan och besvara frågorna:
 1. Vad kännetecknar H&M som företag?
 2. På vilket sätt var Erling Persson entreprenöriell?
 3. Vad blev han imponerad av under sin USA-resa och vad ledde det till?
 4. Varför öppnade han första Hennes-butiken i Västerås?
 5. Var kommer namnet Mauritz ifrån?
 6. Varför blev H&M ett börsnoterat företag på 1970-talet?
 7. Vilket viktigt steg tas år 1987?
 8. Vilka PR-kampanjer gjordes under 1990-talet?
 9. Vad inträffar år 2004 och varför blev det en succé?

Centralt innehåll

 • Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön.
 • Drivkrafter bakom och effekter av olika handels- och valutapolitiska ingrepp i internationella handelsrelationer. Finansiella marknader i den internationella ekonomin.
 • Global resursfördelning. Relationen mellan produktionskostnader i olika delar av världen och företagens lokalisering och internationella handel. Förklaringar till uppkomsten av transnationella företag. (Internationell ekonomi)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a1, 1a2, 1b)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Affärsplanens innehåll och uppbyggnad. I samband med det användning av grundläggande metoder för marknadsundersökning, omvärldsanalys och omvärldsbevakning. Finansieringsfrågor. (Entreprenörskap och företagande)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Design och designerns roll i samhället med fokus på människors olika behov och förutsättningar, till exempel utifrån genus eller funktionshinder.
 • Grundläggande design- och kulturhistoria. Begrepp, stilar och material. (Design 1)
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handel och service, däribland handelns digitala transformation.
 • Konsumtionstrender historiskt och i nutid samt ekonomiska, kulturella, psykologiska och sociala faktorer bakom konsumtionstrender.
 • Handelns funktion och nytta i samhälle och näringsliv. (Branschkunskap inom handel)
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring. (Marknadsföring)
 • Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser.
 • Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär.
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat. (Ledarskap och organisation)
 • Metoder för att utforma affärsidé, affärsmål och affärsstrategier utifrån analys av marknaden, målgruppen, kundbehoven och ett företags förutsättningar med hänsyn tagen till ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. (Affärsutveckling och ledarskap)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *