När konsumenterna blev professionella inköpare

På 35 år har antalet svenska varuhus minskat från 368 till 77. EPA, Tempo och Domus är alla namn som tillhör historien – och NK driver numera sina varuhus som gallerior. Men det var svårt att börja bromsa när man ännu gasade och det tar emot att sälja sina köppalats.

För vidare fördjupning läs även: Bildandet av kooperativa förbundet, Märket på rutan – garanterar valutan, NK – Sveriges första riktiga varuhus och EPA – ett varuhus för alla

Centralt innehåll:

 • Någon global förändringsprocess under 1800- och 1900-talen. Dess konkreta förlopp samt konsekvenser för samhällen, grupper och individer på regional eller lokal nivå. (Historia 3)
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.(Samhällskunskap 1a1)
 • Marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling.
 • Internationell marknadsföring. (Marknadsföring)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1)

Instuderingsfrågor

 1. När och hur hade varuhusen sin storhetstid i Sverige?
 2. Vad drabbades Sverige av i början av 1970-talet?
 3. Vad innebar saneringsprojektet ”Nya EPA”?
 4. Vilka problem hade NK och hur försöker man lösa det?
 5. Hur och vad försökte Åhléns och Tempo komma till rätta med?
 6. På vilket sätt beskrev Åhléns vd Bertil Holmberg fusionen?
 7. Varför var problematiken ännu större för Domus-varuhusen?
 8. Vad är det som ger effekt i mitten av 1980-talet och vad innebär det?
 9. Vad innebar strategin ”Plan 85 – 90”?
 10. Hur handskas varuhusen med ”kallduschen” i slutet av 80- och början av 90-talet?

Diskussion

 • Diskutera om hur det kommer sig att konsumenternas köpmönster förändras och att varhuset som affärsidén började bli förlegad under 70-talet.

Fördjupning

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *