När maskinerna blev epokgörande – Gustaf de Laval

Gustaf de Laval var ett av Sveriges största industrisnillen. Men som entreprenör var de Laval misslyckad. Han splittrade sig på för många områden och saknade sinne för ekonomiska realiteter. Få företag överlevde, men de som gjorde detta blev världsomspännande.

Relaterad läsning: King of Cool – Carl Munters, Ljusa idéer: filmer om svenska snillen

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, jämställdhet, kolonialism och konflikter. (Historia 1a1)
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 2)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer.
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)

Instuderingsfrågor

 1. Vilka av Gustaf de Lavals företag lyckade leva vidare efter hans död?
 2. Varför stötte företaget Westland Aircraft på problem?
 3. Hur lyckades de Laval med sitt entreprenörskap? Varför?
 4. Nämn några orsaker till varför även stora entreprenöriella talanger möter misslyckas.
 5. Under vilken tid levde de Laval?

Diskussion

Diskutera varför det tycks vara svårt att kombinera entreprenörskap med att vara en kreativ skapare – så som en teknisk innovatör.

Fördjupning Entreprenörskap/ Företagsekonomi

 • Ta kontakt med Patent- och registreringsverket (PRV) och ta reda på hur man gör en patentansökan. Finns det skillnader på hur det går till idag och hur det var förut?

Fördjupning Teknik/ Historia/ Entreprenörskap  

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *