När Skype utmanade världens alla teleoperatörer

Niklas Zennström är idag en riskkapitalist som satsar pengar i IT-utveckling och klimatbolag. Pengarna har han tjänat genom att erbjuda gratis telefoni med Skype och därigenom förändra hela telebranschen. Företaget har han och partnern Janus Friis lyckats sälja för miljardbelopp, inte bara en – utan två gånger.

Relaterad läsning: Jan Stenbeck och den nya mediamarknaden, Imperiet startade med skoltröjor, Mobiltelefonens historia, it-bubblan som sprack, 2001: Nätverksbaserat entreprenörskap, Spotify förändrade musikbranschen

Instuderingsfrågor

 1. När och var fick Niklas Zennström sitt första jobb som nyutexaminerad?
 2. Vad hade statliga Televerket haft fram tills dess?
 3. Vad var Niklas med om att lansera år 1999?
 4. Vem var Janus Friis?
 5. Vad innebar en ”dot com död”?
 6. Vilken växande trend fanns i samband med det?
 7. Hur kom man åt musik och film enkelt och gratis under denna tid?
 8. Vilka konsekvenser fick det?
 9. Vilka två trender ville Niklas och Janus kombinera?
 10. Hur fungerade Kazaa och varför blev det störst?
 11. Hur kom Niklas och Janus att utmana världens alla teleoperatörer?
 12. Vad stod namnet Skype för?
 13. Vad inträffade år 2005?

Diskussion

 Video- och röstsamtal under coronapandemin:

 • Under coronapandemin blev det ett faktum att det nya sättet att kommunicera skulle vara främst via röst- och videotjänster som bl.a. Teams, Zoom, Google Meet och även WhatsApp, Facebook Messenger och Facetime m.fl. Diskutera vad ni anser fungerade och inte med att ha t.ex. distansundervisning via dessa tjänster.

Foto: Skype.

Fördjupning Entreprenörskap/ och företagande/ Historia/ Företagsekonomi

Imperiet startade med skoltröjor:

 • När superentreprenören Jan Stenbeck hastigt avled 2002 hade han revolutionerat den svenska medievärlden och skapat mycket mer än så. Kanske är det mindre känt att han inledde sin affärsbana med att sälja skoltröjor i amerikansk stil. I dag finns bara några få dokument och en hög med små gråa Skogsmulletröjor kvar i Kinneviks arkiv som spår av verksamheten. Undersök Jan Stenbecks entreprenöriella resa.

Bildkälla: Catco AB.

Fördjupning Entreprenörskap och företagande/ Historia/ Företagsekonomi/ Teknik/ Näthandel/ Samhällskunskap

ICA var först med näthandel i Sverige:

 • Första e-butiken ICA hade större delen av logistiken klar för e-handel när de startade, problemet var att inte många kunder hade bredband år 2000. Undersök dagens e-mathandel.

Bild ur ICA:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

it-bubblan som sprack:

 • År 2001 är Sverige långt från 1800-talets bondesamhälle och även 1900-talets industrialisering. Nu har webben slagit igenom och i det högteknologiska Sverige föds många digitala företagsidéer. Vi har finanskriser, avreglerade marknader för media, sjukvård och skolor – och så alla dessa dot-com-bolag. Är det början på en helt ny industriell revolution? Undersök den svenska nätverksamhetsbaserade entreprenörskapen.

boo.com, arkiverad sida, skärmdump.

Spotify förändrade musikbranschen:

 • När Martin Lorentzon och Daniel Ek startade sitt företag var tanken egentligen inte att förändra musikbranschen. De hade skapat en plattform för annonsering men saknade en källa för att driva trafik dit. Eftersom framför allt Daniel redan hade ett stort musikintresse föll valet på musik, och resultatet blev Spotify. Undersök hur streamingtjänsten Spotify förändrat både vårt sätt att lyssna på musik och själva musikbranschen.

Bildkälla: Spotify

Centralt innehåll

 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
 • Mediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. (Samhällskunskap 1a2, 1b)
 • Affärsidé och entreprenörskap inom näthandelsområdet.
 • Teknikutveckling, till exempel köp via mobiltelefon.
 • Programvaror och annan utrustning för webbplatsproduktion.
 • Publiceringsverktyg för webbplatser på internet.
 • Enkel näthandelsplats på internet, till exempel webbplats med möjlighet för kunden att beställa varor eller tjänster via formulär. (Näthandel 1)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. (Historia 1a1)
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden.
 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv.
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn. (Branschkunskap inom handel och administration)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *