När Stockholm blev en industristad

Lars Magnus Ericsson levde under den tid då Sverige förvandlades från ett efterblivet och fattigt bondeland till en högteknologisk och relativt välmående industrination. Han och hans företag gick i spetsen för den utvecklingen, som till väsentlig del utspelades i Stockholm.

Centralt innehåll:

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 2)

Instuderingsfrågor

 1. Vilka var orsakerna till att Stockholm inte utvecklades i början på 1800-talet?
 2. Vilket år fick Stockholm sina första ångmaskiner?
 3. Vilket år gick Owens företag i konkurs?
 4. Vilken industribransch växer fram som den största i mitten på 1800-talet?
 5. Vilket år överstiger Stockholms befolkning 100 000 innevånare?
 6. Varför är dödstalen så höga i Stockholm under den här tiden?
 7. Ge några exempel på hur miljön i Stockholm blev bättre.
 8. Var i Stockholm startar Alfred Nobel sin fabrik?
 9. Vilka viktiga företag startas 1878?
 10. Ge några exempel på svenska uppfinningar under slutet på 1800-talet.

Diskussion

 • Hur tror ni livet i Stockholm såg ut 1880, tror ni att det var en bra plats att leva på?
 • Kan ni komma på några moderna svenska ”snilleindustrier”?

Fördjupning Historia

 • Undersök vilka förutsättningar som gav upphov till den så kallade ”snilleindustrin”, redogör för några exempel.

För inspiration: När Sverige blev rikt

Fördjupning Företagsekonomi

 • Undersök hur företagen i Stockholm bidrog till att bygga ut och förändra Stockholm (exempelvis Telefonplan), leta upp några exempel och redogör för dessa.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *