När våra svenska snilleindustrier växte fram

I slutet av 1800-talet har industrialiseringen verkligen tagit fart och många av de tunga ingenjörsföretag som skapas då känner vi än idag. Det är nu vi får de första snilleindustrierna. Idag pratar vi om digitalisering på samma sätt som man på 1870-talet pratade om mekanisering.

Relaterad lösning: Aktiebolaget som organisationsform växte fram, Aktiebolagets modernisering och demokratisering av ägandet, Aktiebolagsreformens genombrott i Sverige, 1876: Industrialisering, reformer – och många nya företag, Erika Aittamaa, Lovikka (1892), Anna Withlock, skolpionjär (1878),  Det äkta paret som skapade EricssonLars Magnus och Hilda EricssonLars Magnus Ericsson skriver kärleksbrev till kärleken,  Telefonkungen av StockholmTelefonledningar till varje hus

Instuderingsfrågor

 1. Hur många levde i Sverige år 1876?
 2. Vad är industrialisering?
 3. Vad gjorde ångmaskinen?
 4. Vad uppfann Gustaf de Laval och hur löste han människors vardag?
 5. Hur många patent tog Gustaf under sitt liv?
 6. Vad grundade Johan Dunker?
 7. Vem åkte till Ryssland och varför?
 8. Vem var Erika Aittamaa och vad blev hon känd för?
 9.  Vilka viktiga reformer figurera under denna tid?
 10. Vilka lagar hjälpte själva företagsbildandet?
 11. Vad såg affärsbankerna till?
 12. Vad ville tidningarna på denna tid och hur finansierades detta?
 13. Varför kallas Sofia Gumaelius för den svenska reklambranschens moder?
 14. Vad händer med den svenska skolväsendet under denna tid?
 15. På vilket sätt var skolpionjären Anna Whiltock banbrytande?

Diskussion

Intervju med Erika Aittamaa:

Den 22 februari 2016 skulle Erika Aittamaa, Lovikkavantens uppfinnare, ha fyllt 150 år. Hör henne berätta i en intervju från 1948 hur hon i slutet på 1800-talet av ett misstag kom på succévanten och hur grannarna i smyg kopierade den. I intervjun nedan hör man Erika prata på meänkieli – som har finsk-ugriska rötter där hon berättar att:

Jag började bara sticka och lämnade över två par som var otvättade. De var så fula. Fruarna skällde på mig då de tyckte att ’nu har du förstört vår ull’. Ja, då började jag tvätta vantarna och sedan kardade jag dem, sedan tog jag garnet i munnen och då tyckte de om dem. Sedan började hästkarlarna använda dem för värmen. Sedan kom hela byn och smygtittade på hur jag gjorde. Alla vantar jag stickade gick åt så det blev inga kvar till mig.

Hur kommer bra affärsidéer till? 

 • Diskutera sedan hur ni tror man kan tänka och göra för att komma på en bra affärsidé.

Fördjupning Historia/ Företagsekonomi/ Samhällskunskap/ Entreprenörskap och företagande

När aktiebolagen växte fram:

 • Det som idag kan betraktas som ett signum för en industriell ekonomi, nämligen aktiebolaget, hade länge en undanskymd roll under själva industrialiseringen. Aktiebolaget hade en snårig väg till det definitiva genombrottet som verksamhetsform i svensk ekonomi, trots att den första lagen om möjligheten att bilda (och ännu viktigare att upplösa) aktiebolag tillkom efter fransk förebild den 6 oktober 1848 och började gälla den 1 januari 1849. Undersök hur aktiebolaget som organisationsform växte fram.

Aktei über 100 Kronen der AB Biologiska Museet vom 1. April 1893. Bildkälla: Wikimedia Commons.

Affärsbankerna gjorde det möjligt att sjösätta företag:

 • André Oscar Wallenberg från Linköping grundade Stockholms Enskilda Bank 1856, under hårt motstånd från Riksbanken och konservativa politiker som inte ville ha någon privatbank i Stockholm. Tack vare denna affärsbank kunde dåtidens entreprenörer ta stora lån och förverkliga sina idéer och innovationer. Undersök hur A.O. Wallenberg var som företagsledare och hur Wallenbergsfären blev inflytelserik.

André Oscar Wallenberg grundade Stockholms Enskilda Bank 1856. Bildkälla: Wikimedia Commons.

Fördjupning Teknik/Historia/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap/ och företagande/Digital kommunikationsteknik

Telefonkungen av Stockholm:

 • Entreprenören Henrik Thore Cedergren kom att kallas för Telefonkungen efter sina stora insatser och framgångar som bland annat ledde till att Stockholm 1885 blev den ledande telefonstaden i hela världen! Ta reda på vem HT Cedergren var och hur hans affärsidéer satte Sverige på kartan.

H T Cedergren, grundare av Stockholms Allmänna Telefon AB (SAT). Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Doldisen bakom Ericsson:

 • Ericson är i dag ett av världens ledande företag inom informations- och kommunikationsteknologi med tusentals anställda. På många sätt är företaget synonymt med teknikutveckling och innovation och grundaren Lars Magnus Ericsson räknas till en av Sveriges mest framgångsrika innovatörer. Mindre känt är att även hustrun Hilda Ericssons insatser i företaget var avgörande för den tidiga utvecklingen och framgången. Se filmen om Hilda Ericsson och besvara frågorna nedan.
 1. När födds Hilda Ericsson?
 2. Vad fick Hilda gå på under sin barndom?
 3. Vad händer år 1878?
 4. Hur har man fått reda på Hildas insatser inom företaget?
 5. Vad tillverkar Hilda i hemmet?
 6. Vad händer i slutet av 1881?
 7. Vad gör Hilda när Lars Magnus är på resande fot?
 8. Varför är det en spännande telefonmarknad i Stockholm?
 9. Vad fattades i porträttsamlingen som trycktes 1880?
 10. Hur förlorade makarna Ericsson sin roll i företaget?

Centralt innehåll

 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)
 • Industriell designs roll – historiskt, samhälleligt, tekniskt och ekonomiskt.
 • Den industriella designprocessens olika delar från problemformulering, funktionsanalys, kravspecifikation, faktainsamling, idégenerering, skiss, modellarbete och analys till presentation och utvärdering. (Industriell design 1)
 • Någon global förändringsprocess under 1800- och 1900-talen. Dess konkreta förlopp samt konsekvenser för samhällen, grupper och individer på regional eller lokal nivå.
 • Hur historia används inom kulturarvssektorn, till exempel arkiv, bibliotek och museer utifrån ett regionalt eller lokalt perspektiv.(Historia 1a1, 1a2, 1b, 3)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Operativsystem för mobila enheter.
 • Datakommunikation via satellit.
 • Referensmodeller och standarder för datakommunikation.
 • Integritetsaspekter och säkerhet vid användning av trådlösa enheter.
 • Kommunikationsnät för mobila datorutrustningar. (Digital kommunikationsteknik)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2, 1b)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *