Nätutbyggnad i konkurrens

Den första tidens eldistribution kännetecknades av konkurrens och nära nog en ”vilda västern”-situation. Varje kraftbolag drog sina egna ledningar. Men den ökande elkonsumtionen tvingade fram standarder, samarbeten – och monopol.

Relaterad läsning: På jakt efter alternativ energi, Landsbygdens elektrifiering, Ett stamnät blir till.

Centralt innehåll

 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2, 1b)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. (Historia 1a1, 1a2, 1b)

Instuderingsfrågor

 1. När byggdes anläggningen för gatubelysning i Härnösand?
 2. Vilket år monopoliserades eldistributionen i Göteborg?
 3. Vilket var det första kommunala elverket i Sverige?
 4. Vilka problem uppstod genom att det inte fanns någon standard för elnäten?
 5. När bytte Stockholm till växelström?
 6. Vilken påverkan hade Vattenfall i standardiseringen av elnäten?

Diskussion

 • Diskutera för- och nackdelar med monopol.

Fördjupning Samhällskunskap

 • Standard och samarbeten är viktigare än man tror när det gäller utbyggnad av infrastruktur. Förutom elnätet är järnvägen ett bra exempel på detta, undersök hur utbyggnaden av järnvägen påverkade det svenska samhället under 18- och början av 1900-talen.

Fördjupning Historia

 • Undersök hur introduktionen av elektricitet påverkade det svenska samhället, lyft fram ett par exempel.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *