NK – invigning av Sveriges första riktiga varuhus

Mitt under första världskriget invigs Sveriges första riktiga varuhus – NK i Stockholm. Varuhuset speglade på olika sätt det moderna samhället. Det var ett palats, nästan ett sagoslott, där mycket var möjligt. Här blev konsumtionen inte bara en nödvändig vardagsrutin, utan en livsstil och ett nöje.

För vidare fördjupning läs även: EPA – Ett varuhus för alla.

Centralt innehåll

  • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser. (Historia 1a1)
  • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1a2)
  • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 2)
  • Marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling. (Marknadsföring)

Instuderingsfrågor

  1. Varför blev de tidiga varuhusen viktiga inslag i den urbana miljön?
  2. Vad var fördelen med att köpa i ett varuhus som NK?
  3. Hur lockade man kunden?
  4. Hur utformades miljön för ”nyfikna strövare”?

Diskussion 

  • Hur får man konsumenten att spendera idag?
  • Hur bemöter man dagens kund och vilka typer av sinnesuttryck lockas kunden bäst av?

Fördjupning Historia/ Marknadsföring

Ta reda på hur dagens konsument lockas till köp. Hur kan det strategiskt särskilja sig mellan könen och stämmer det t.ex. fortfarande att ”Ett svagt lättrördt kvinnohjärta” gäller som måltavla?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *