NK:s grundare – Josef Sachs

Läs om den djärva och passionerade entreprenören Josef Sachs som grundade Sveriges första riktiga varuhus – NK.

För vidare fördjupning läs även: NK – Sveriges första riktiga varuhus, EPA – ett varuhus för alla och När Varuhusen hade kris

Centralt innehåll:

 • Någon global förändringsprocess under 1800- och 1900-talen. Dess konkreta förlopp samt konsekvenser för samhällen, grupper och individer på regional eller lokal nivå. (Historia 3)
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.(Samhällskunskap 1a1)
 • Marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling.
 • Internationell marknadsföring. (Marknadsföring)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1)

Instuderingsfrågor 

 1. Varför var Josef Sachs inte nöjd?
 2. Vilken typ av entreprenör var Josef?
 3. Vilken teknisk nymodighet stod färdig vid invigningen av NK på Hamngatan?
 4. Vad för sorts ledare var Josef?
 5. Hur skulle butikerna runt om NK gynnas av varuhuset enligt honom?
 6. Vad inträffade under ett besök i Sundsvall?

Diskussion

 • Vad anser du om Josef Sachs nyckelord och motto: ”Kvalitet och omsorg”? Är det viktigt att tänka i de banorna? Ge exempel och motivera ditt svar.

Fördjupning Samhällskunskap/ Företagsekonomi

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *