Nobels första oljeraffinaderi

Robert Nobel hade haft svårt att nå samma framgångar som sina bröder. Men rykten om den flödande oljan i Baku intresserade honom. När en affärsresa för broderns räkning förde honom till Kaukasus kom hans livsväg att stakas ut – och Branobel födas.

Relaterad läsning: Nobel revolutionerade oljeutvinningen, Familjen Nobel drev Rysslands största företag, Branobel, en introduktion

Centralt innehåll

 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)

Instuderingsfrågor

 1. När var det första raffinaderiet i Kaukasus i drift?
 2. Vad ansåg Ludvig Nobel om oljeindustrins framtid?
 3. När upphävde ryska staten arrendeformen på jordägande?
 4. Vad lade grunden till Alfred Nobels förmögenhet?
 5. Vad hette ön där Robert gjorde sitt första fynd av olja?
 6. Vilket jobb hade August Avelin i företaget?
 7. Hur stor vinst räknade Robert med att göra på oljan?

Diskussion

 • Hur tror ni att tillvaron såg ut för de som arbetade oljefälten vid en här tiden?

Fördjupning Entreprenörskap

 • Branobel (bröderna Nobels företag) blev med tiden Rysslands största privata företag. Lyft fram några faktorer bakom företagets framgång och fundera sedan vidare på om samma succé går att upprepa idag eller om det var kopplat till just den specifika tidsperioden.
 • Relaterad läsning: http://www.branobelhistory.com/

Fördjupning Historia

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *