Nordisk mobiltelefoni

The goal for the Nordic national telephony agencies was to build an entirely automatic network for the general public. The NMT system was launched in 1981, and became an immediate market success.

Centralt innehåll:

 • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel manualer, populärvetenskapliga texter och reportage. (Engelska 5)
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Mediers innehåll och nyhetsvärdering i samband med frågor om demokrati och politik. (Samhällskunskap 1a1, 1b)
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)

Instuderingsfrågor

 1. Vilket år blev NMT tillgängligt för allmänheten?
 2. Vad står förkortningen NMT för?
 3. När fick Sverige sitt första system för mobiltelefoni?
 4. Vilka begränsningar hade detta system?
 5. Hur löstes detta problem i och med NMT?
 6. Vilka två personer räknas som de två viktigaste i utvecklandet av NMT?

Diskussion

 • På vilket sätt har samhället förändrats i och med mobiltelefonernas intåg?
 • Hur tror ni att mobiltelefonerna kommer se ut och prestera om tio år?

Fördjupning Engelska

 • Översätt texten till svenska.

Fördjupning Samhällskunskap/Teknik

 • Att samarbeta brukar leda till framgång, inom politik såväl som när det gäller teknik. Undersök om det finns tekniska samarbeten (förutom NMT) mellan de nordiska länderna i syfte att driva utvecklingen framåt.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *