Norrköping – en entreprenöriell stad

Sveriges Manchester var under Louis De Geers tid Sveriges näst största stad. Näringslivets inflöde av pengar och arbetskraft lade grunden till storstaden som växte lavinartat under 1800-talets slut och fördubblades på bara några årtionden.

Relaterad läsning: Louis De Geer – Sveriges störste invandrarentreprenör

Instuderingsfrågor

 1. Vilka bruk anlades i Norrköping och varför?
 2. Vilken staty hittas på Gamla Torget och vem ska den föreställa?
 3. Vad grundade entreprenören Petter Swartz?
 4. Varför fick Norrköping öknamnet Surbullestan?
 5. Vem var Jean Lawski och vad åstadkom han?

Diskussion

Hur upplever vi den platsen vi bor på eller besöker som turister?

 • Diskutera hur ni skulle presentera den platsen ni bor på. Ta gärna hjälp av filmklippet ”Upplev Norrköping”, där ni får en insyn i vad staden har att bjuda på.
 • Är ni inte från Norrköping men ska undersöka platsen digitalt/fysiskt eller är ni från Norrköping/har en annan koppling till denna plats? Diskutera då även vad ni anser att artikeln Stadsguide: Norrköping samt filmklippet nedan missade att ha med.

Fördjupning Företagsekonomi/ Hållbar turism/ Historia/ Entreprenörskap/och företagande/ Samhällskunskap

Norrköping kommuns egna turistguide:

Skärmdump: norrkoping.se

Fördjupning Historia/ Företagsekonomi/ Samhällskunskap/ Entreprenörskap/ och företagande

Louis De Geer – Sveriges första stora invandrarentreprenör:

 • På Gamla torget i Norrköping står sedan 1945 Carl Milles staty över Louis De Geer. Den är försedd med inskriptionen »den svenska industrins fader«. Det fanns förvisso industriidkare i Sverige före De Geer, men hans insatser innebar ett så markant lyft för svensk industri att de markerar ett epokskifte. Undersök Louis De Geer resa och hur han kom att bli Sveriges första stora invandrarentreprenör.

Nederländaren Louis De Geer (1587–1652) är Sveriges största entreprenör genom tiderna, i förhållande till den svenska ekonomins dåvarande storlek.

Centralt innehåll

 • Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultur.
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a1, 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Hållbar och miljövänlig turismutveckling där människan samspelar med natur och kultur samt utvecklar resmål och verksamheter med hänsyn till ekologi, etik och ekonomi. (Hållbar turism)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *