Nya Sverige

En koloni ska löna sig! Varför annars besvära sig med att starta den? De rent företagsekonomiska ambitionerna gällde även Nya Sverige, vårt lands försök under 1600-talet att få in en fot i Nordamerika.

Centralt innehåll

 • Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultur. (Historia 1a1, 1b)
 • Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv, och som medel för påverkan i aktuella konflikter. (Historia 1a2, 1b)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)

Instuderingsfrågor

 1. Vilken var Holländska ostindiska kompaniets första erövring?
 2. Vilken vara fick de kontroll över i och med erövringen?
 3. Vad hade Axel Oxenstierna för titel?
 4. Vad lyckades John Rolfe som första europé odla fram?
 5. Vad hette det företag som skulle etablera en svensk koloni på den amerikanska kontinenten?
 6. Vad kallades den platsen där svenskarna landsteg?
 7. Vilket år tog Holland över den svenska kolonin?
 8. Vilka kända personer deltog i firandet av Nya Sveriges 300-års jubileum?
 9. Gå några exempel på vilka företag som startats av svenskar i USA.
 10. Vilken bild av svenskamerikanerna förmedlade Sven Jerring under sin resa?
 11. Vad heter SVT:s program om svenskättlingar som kommer till Sverige?

Diskussion

 • Vad tror ni att de som emigrerade till USA hade för drivkrafter, varför flyttade de?
 • Är det viktigt att behålla det svenska arvet i USA?

Fördjupning Historia

 • När det gäller den europeiska kolonialismen spelar Sverige en obetydlig roll. Undersök varför Sverige till skillnad från till exempel Storbritannien och Frankrike aldrig satsade på att skaffa långvariga kolonier.

Fördjupning Företagsekonomi

 • Som du precis läst i texten bestod ledningen för Nya Sverigekompaniet av rikets högsta styrande och det väckte inte någon speciell uppmärksamhet utan var helt normalt. Varför skulle en sådan bolagsstyrelse vara olaglig idag?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *