Nya varor, förändrad konsumtion

Vid ingången till 1900-talet domineras Sverige fortfarande av stor fattigdom. Industrialiseringen har nyligen tagit fart, men Sverige ligger i det avseendet mycket långt efter länder som England, USA, Frankrike och Tyskland.

Relaterad läsning: Det nya sättet att handla. Nöje eller nytta?Konsumtionsrevolutionen: handeln

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn.  (Branschkunskap inom handel och administration)

Instuderingsfrågor

 1. Vad kallades de handelsmän som reste runt mellan olika gårdar?
 2. Vilket år invigdes NK?
 3. Vilket var det vanligaste sättet att skaffa nya kläder i början på 1900-talet?
 4. Ge exempel på några nya varor dyker upp till försäljning under mellankrigstiden?
 5. Under efterkrigstiden dör systemet med småbutiker ut på landsbygden, vilka orsaker till detta anger författaren?
 6. Hur stor är den genomsnittliga konsumtionsökningen under 60-talet?

Diskussion

 • Hur tror ni att handeln kommer se ut om 20 år, kommer affärerna finnas kvar eller tror ni att allt kommer vara flyttat till Internet?

Fördjupning Historia

 • Att teknikutveckling och handel går hand i hand behöver ingen vidare förklaring. Undersök hur Internet har förändrat konsumtionen i Sverige.

Fördjupning Handel

 • När man diskuterar konsumtionsökning brukar ofta julhandeln anges som exempel. Undersök hur stor julhandeln har varit de senaste 5 åren och försök ta reda på vilken del av handeln som går bäst under julhandeln.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *