Nybyggarsamhällen

Många av de stora vattenkraftverken byggdes i ödemarken. Till byggena behövdes stora arbetsskaror – under begränsad tid. Det ledde till att nya samhällen snabbt växte upp. Och i de flesta fall monterades ner när bygget var klart.

Relaterad läsning: Rekord i bergsprängning, Väldiga investeringar i vattenkraft

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor. (Samhällskunskap 1a1, 1b)

Instuderingsfrågor

 1. Vad kallades de som byggde kraftverken?
 2. Var byggdes Vattenfalls första kraftverk i Norrland?
 3. När började det byggas?
 4. Vad gjorde Vattenfall för att förbättra arbetarnas boendesituation?
 5. Ge några exempel på servicefunktioner som fanns i de nya samhällena?
 6. Vad avgjorde hur stort och fint arbetarna fick bo?
 7. Vad ersatte nybyggarsamhällena i mitten på 60-talet?
 8. Mellan vilka år byggdes Forsmarks kärnkraftverk?
 9. Vad inträffade i Vietas 1971?
 10. Vad heter Mikael Niemis pjäs om denna händelse?

Diskussion

 • Är det viktigt för ett företag att ta hand om sina anställda, motivera era svar?
 • Vad är ett samhälle, vad anser ni måste finnas för att man ska trivas och må bra?

Fördjupning Historia

 • I Sverige var (och är) vattenkraftverken mycket viktiga för industrin men det finns ju andra sätt att skapa elektricitet. Undersök vilka andra typer av kraftverks om byggdes i Sverige i början av den svenska industrialiseringen.

Fördjupning Samhällskunskap

 • Undersök vilka regler som gäller idag vid arbete långt hemifrån. (tips, gå in på till exempel Byggnads hemsida undersök hur reglerna ser ut).

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *