Olika säljsituationer i butiken

Enhetsprisaktiebolaget (EPA, varuhus), instruktionsfilm för personalen. Olika säljsituationer i kassor, där biträden uppträder fel och skrämmer bort kunderna. Vi får bland annat se ledighetskommittén. Dessutom situationer där biträdena uppträder rätt och får sälja.

Relaterad läsning: Din klädsel i arbetet

Centralt innehåll:

 • Arbetsledning samt organisations- och personalfrågor, till exempel projektledning, konflikthantering, samarbete, sociala normer och arbetsvillkor.
 • Lagar och andra bestämmelser, till exempel om arbetsrätt.
 • Säljmiljö, inredning och utrustning i butiker.
 • Praktisk butiksdrift. (Affärsutveckling och ledarskap)
 • Branscher, centrala yrken och arbetsuppgifter inom handels- och tjänstesektorn.
 • Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv.
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn. (Branschkunskap inom handel och administration)
 • Kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet.
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat.
 • Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär. (Ledarskap och organisation)

Diskussion

 • Vad anser ni om EPA:s introduktionsfilm? Tycker ni att den behövs i dag?
 • Hur ser ni på dessa arbetsvillkor och bestämmelser? Skulle ni vilja ändra på någonting?
 • Tror ni att dagens kund är med om liknande situationer som visades i introduktionsfilmen?

Fördjupning Ledarskap och organisation/ Affärsutveckling och ledarskap

 • EPA:s grundare var Josef Sachs som även grundande Nordiska Kompaniet. Ta reda på vilken organisationskultur som gällde på NK under 1940-talet  när det kom till personalens klädkod.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *