Olika svenska betalningssätt

Idag är Sverige ett av världens minst kontanta samhällen. Det har gått så långt att det diskuteras om banker inte ska vara skyldiga att ta emot sedlar och mynt. Kampen om vilka betal­medel som ska gälla har pågått under decennier. Idag när kreditkortet är de flestas första­hands­alternativ, kan det vara värt att påminna sig att det inte blev så av en slump.

Relaterad läsning: Kreditkortet bakom kulisserna, Kontobrickorna ersätts av plastkort, Sveriges första kreditkort, Teknik för nytta och nöje, Betaltjänsten Klarna, izettle,

Instuderingsfrågor

 1. När togs löne­utbetalningarna över av bankerna?
 2. Vad inträffade under 1970-talet?
 3. Var öppnades den första svenska bank(­aut)omaten?
 4. Vad krävde den ökade spridningen av kreditkortet?
 5. Vilken roll hade KF (dagens konsum, Coop) i det hela?
 6. När infördes det första svenska plastkortet?
 7. Vilka potential såg de svenska affärsbankerna?
 8. Vad vittnar arkiven om?
 9. Vad inträffade i april 1962 och varför uppstod det kritik kring detta?
 10. Var låg nyckeln till framgång?
 11. Hur marknadsfördes köpkort?
 12. Vad införde KF år 1979?

Diskussion

Hur många olika betalsätt finns det i dag?

 • Kampen om vilka betal­medel som ska gälla har pågått under decennier. Hur många olika betalsätt har vi idag? Diskutera vilka ni anser är bäst eller vilka ni tycker borde finnas och varför.

Råd & Rön. Bildkälla: radron.se

Fördjupning Branschkunskap inom handel/ Historia/ Företagsekonomi/ Servicekunskap/ Redovisning/ Samhällskunskap/ Teknik

Sveriges första kreditkort:

 • De första kreditkorten var inga kort utan små brickor av metall. Nordiska Kompaniet, var först i Sverige. Och det var man även med plastkort långt senare, något som skedde i samarbete med pionjären Diners Club. Undersök kreditkortets historia i Sverige.

Även vad gällde moderna kreditkort av plast var NK pionjär. Här betalar en kund med NK-kortet på Hamngatan ca 1960. Foto: Erik Holmén. Hufvudstadens historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Ur arkivet: När Nordiska Kompaniet skaffade plastkort:

 • Det var en nyhet för många när Nordiska Kompaniet år 1959 bestämde sig för att ersätta sina dåvarande ”kon­tobrickorna” med tunna plastkort i visitkortsformat, vilka fick namnet kon­tobevis. Undersök vilken nytta kontobevisen skulle tjäna.

Kunden lämnar sitt ”kontobevis” till försäljaren som placerar det i stämplingsapparaten. Bild ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1959:1 (årgång 33) hos Centrum för Näringslivshistoria.

Ur arkivet: Nordiska Kompaniets experiment med framtidens kassaregister:

I Skönhetssalongens kassaregister slår man in litet fler uppgifter om varje transaktion än vanligt – och all vidare bearbetning av dessa uppgifter sker maskinellt. Detta kassaregister är det första på NK och är i bruk sedan november förra året. Bild ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1959:1 (årgång 33) hos Centrum för Näringslivshistoria.

Branschöverskridande tekniska lösningar:

 • Moderna techbolagen Spotify, Mojang, King och Klarna jobbar med teknik som passar lika bra i spel- som i bankvärlden. Branschöverskridande tekniska lösningar är dock inget nytt fenomen. Undersök våra branschöverskridande tekniska lösningar.

Markus Persson startade Mojang 2009 som ligger bakom succén Minecraft. Bild från Wikimedia Commons.

Fördjupning Affärsjuridik/ Marknadsföring/ Företagsekonomi/ Branschkunskap inom handel

Lag om betaltjänster:

 • Vad säger lagen om betaltjänster? Ta reda på hur genomförandet av betaltjänster går till, hur behandling av personuppgifter ser ut och hur marknadsföringen för dessa tjänster ska se ut online.

Skärmdump: riksdagen.se

Centralt innehåll

 • Grundläggande begrepp inom handel, däribland omnikanal och digital plattform.
 • Centrala yrken inom handel och service, däribland yrken som butikssäljare och företagssäljare.
 • Arbetsuppgifter inom handel och service, däribland försäljning, kundsupport, marknadsföring och varumottagning.
 • Handelns funktion och nytta i samhälle och näringsliv.
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handel och service, däribland handelns digitala transformation. (Branschkunskap inom handel)
 • Registrering av olika typer av affärshändelser med hjälp av kontoplan. (Redovisning 2)
 • Vanligt förekommande affärshändelser med tillhörande verifikationer samt registrering av affärshändelser med hjälp av kontoplan och adekvat teknik. (Redovisning 1)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden. (Samhällskunskap 1a1)
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion.
 • Marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling. (Marknadsföring)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *