OPEC

År 1960 bildades Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), en internationell priskartell med medlemsländerna Irak, Iran, Saudiarabien, Kuwait och Venezuela.

Relaterad läsning: Oljekrisen på 1970-talet

Centralt innehåll

 • Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön.
 • Drivkrafter bakom och effekter av olika handels- och valutapolitiska ingrepp i internationella handelsrelationer. Finansiella marknader i den internationella ekonomin. (Internationell ekonomi)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)

Instuderingsfrågor

 1. Vad står förkortningen OPEC för?
 2. Varför bildades OPEC?
 3. Vilket land vann Oktoberkriget 1973?
 4. Hur påverkades Sverige av oljebristen?
 5. Varför drabbades stora delar av västvärlden av inflation i och med oljekrisen?

Diskussion

 • Vilka fördelar tror ni att det finns med OPEC?
 • Vilka nackdelar tror ni att det finns med OPEC?

Fördjupning Företagsekonomi/ Internationell ekonomi

 • Gör en undersökning på karteller, varför de bildas, hur de fungerar osv… Ta sedan reda på om vi har några karteller i Sverige och hur myndigheterna hanterar dessa.
 • Norge är inte medlem i OPEC, försök ta reda på varför Norge valt att ställa sig utanför denna organisation.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *