Opinionspåverkande information gav förtroende för företaget 

I slutet av 1970-talet började näringslivet bli aktivt i samhällsdebatten. Vad som hände i stort har det redan skrivits en hel del om. Men hur bar man sig konkret åt om man ville nå ut med opinionspåverkande information i början av 1980-talet?

Relaterad läsning: Företagens vinst och den svenska modellen, Vinst som mål eller medel?

Centralt innehåll:

 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
 • Mediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. (Samhällskunskap 1a2)
 • Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar, till exempel merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism, keynesianism och monetarism. Frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, digitalisering, miljö och resursfördelning i relation till de ekonomiska teorierna.
 • Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor, till exempel mänskliga rättigheter, nationalism, kolonialism och jämställdhet, i relation till maktfördelning och ekonomiska villkor. Frågor om aktörens handlingsfrihet kontra strukturella villkor. (Samhällskunskap 2)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller samt kalkylering. (Företagsekonomi 1)

Instuderingsfrågor

 1. Vilka startade Näringslivets Ekonomifakta?
 2. Vad var syftet med projektet?
 3. Vilka och varför drevs Näringslivets Ekonomiinformation?
 4. Varför skulle verksamheten till en början koncentrera sig på informationen om företagens vinster?
 5. Hur gick man till väga?
 6. Vilken uppfattning hade allmänheten enligt opinionsundersökningarna?
 7. Varför beslöt man att använda ordet ”vinst” i reklamannonserna?
 8. Vad var syftet med ”Faktabanken”?
 9. Varför skickades en ”fondbuss” ut till allmänheten i början av 1980-talet?
 10. Vad startades i samband med folkomröstningen om Sveriges EU-medlemskap?

Diskussion

 • Vad anser ni om offentlig opinions- och åsiktsbildning? Vilka hinder kan det stöta på i dag?

Fördjupning Samhällskunskap/ Företagsekonomi

 • Undersök vad löntagarfonderna var och försök redogöra varför svenska företagsledare och arbetsgivarföreningen var emot dem.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *