Orrefors glasbruk

År 1916 knöts konstnären Simon Gate till Orrefors glasbruk och ett år senare kom Edward Hald. De skulle göra bruket till världsledande inom konstglas.

Relaterad läsning: Tio orter som begrepp och varumärken, Kosta

Centralt innehåll

 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt.
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Grundläggande design- och kulturhistoria. Begrepp, stilar och material. (Design 1)

Instuderingsfrågor

 1. Vilket år grundades Orrefors järnbruk?
 2. Varför gick man över från produktion av järn till glas?
 3. Vilket år blev Orrefors ett glasbruk?
 4. Vilka konstnärer anställdes på glasbruket?
 5. Vilket var syftet med att anställa konstnärer?
 6. Vilket år lades Orrefors glasbruk ner?

Diskussion

 • Vilken för- respektive nackdel tror ni att Johan Ekman hade i och med det faktum att han saknade bakgrund i glasindustrin?

Fördjupning Design

 • Undersök hur den svenska glaskonsten växte fram och hur den gestaltar sig idag.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *