Oscar Kjellberg

År 1903 påbörjade Oscar Kjellberg experiment med elektrisk svetsning i en liten verkstad vid Stigbergskajen i Göteborg.

Centralt innehåll

  • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)
  • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)

Instuderingsfrågor

  1. Varför utvecklade Oscar Kjellberg en ny svetsmetod?
  2. Vilket år fick han den nya metoden att fungera?
  3. Vad hette företaget Kjellberg startade?
  4. Varför fanns det ett motstånd mot den nya svetsmetoden i Sverige?
  5. När fick elsvetsen sitt genombrott även i Sverige?

Diskussion

  • Rädslan för att förlora arbetstillfällen på grund av nya tekniska lösningar är ett genomgående tema under hela industrialiseringen. Vilka jobb tror ni är i fara nu när samhället automatiseras och digitaliseras allt mer?

Fördjupning Teknik/Historia

  • Undersök hur och varför Västerbron i Stockholm skulle byggas.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *