Ostens historia

Hur de svenska ostsorterna uppkom Många av dagens svenska ostar leder sina rötter tillbaka till de svenska landskapsostarna. Andra uppkom vid misslyckade försök att imitera utländska ostsorter. Och historien börjar redan på 1200-talet.

Relaterad läsning: Ulrika Eleonora Lindström skapade Västerbottensosten, De vågade, vann och visade vägen, Svensk Handel – Norins Ost, Fjällbrynt messmör, Distansplugga med Företagskällan: Mjölkens historia, Arvid Nordquists historiska hemsida, Arlas historiska hemsida

Centralt innehåll

 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Branscher, centrala yrken och arbetsuppgifter inom handels- och tjänstesektorn.
 • Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv.
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn. (Branschkunskap inom handel och administration)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet (Historia 1a1, 1a2)

Instuderingsfrågor

 1. Hur spred sig kunskapen om osttillverkning?
 2. Vad uppstod under 1800-talet?
 3. Hur såg alla svenska ostar ut under flera århundraden?
 4. Varför kom hushållsosten att kallas så och vad står benämningen för i dag?
 5. Vad innebar ”Svecia”?
 6. Hur kom Västgötaosten till?
 7. Hur kom lantortspräster att tillverka ost?
 8. Varför började man krydda ostar?
 9. Varför kom det att kallas för Herrgårdsost?
 10. Vad infördes i samband med detta?

Fördjupning Entreprenörskap/ och företagande/ Historia

Misstaget som blev en succé:

Det finns än idag ingen bild på hur Ulrika Eleonora såg ut, men bilden ovan är en typisk bild av en mejerska från samma tid. Mejerskan på bilden hette Gerda Granberg och är en av dem som fick ärva det mytomspunna receptet efter Ulrika Eleonora. Text och bild: Vasterbottensost.com

Fördjupning Branschkunskap inom handel och administration/ Historia/ Entreprenörskap

Sålde även ost:

 • I dag förknippas endast Arvid Nordquist med kaffe men tidigare sålde de även ostar. Besök Arvid Nordquists historiska hemsida, där hittar du bl.a. ett gediget bildarkiv samt artiklar om företagets historia.

Butiken på Birger Jarlsgatan, Bröd- och ostdisken, år 1966 på Birger Jarlsgatan 24, Stockholm. Bildkälla: Arvid Nordquists historiska hemsida skapad av Centrum för Näringslivshistoria.

Fördjupning Entreprenörskap/ och förtagande/ Branschkunskap inom handel och administration

Norins Ost:

 • Att få bestämma själv och ta ansvar för det som går bra – och det som går mindre bra. Det var ett viktigt skäl till att Lena Norin Selhag bestämde sig för att gå från att vara anställd till att driva familjeföretaget Norins ost i Linköping. Undersök Norins historia och se klippet samt besvara frågorna nedan:
 1. När startade företaget?
 2. Varför var handel ett stort intresse för Lena Norin Selhag?
 3. Vad inträffade den 1 januari 1999?
 4. Vad var den första idén?
 5. Vilka tidigare arbetserfarenheter kunde Lena dra nytta av?
 6. Vad innebär deras grossistverksamhet?
 7. Vad är ett Ostogram?
 8. Varför behövde företaget hjälp och vad insåg Lena efter alla tips hon fick?
 9. Vilket ledarskap använder sig Lena Norin Selhag av och varför är det ett framgångskoncept?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *