På resa i Tyskland 1940

Reseberättelser är något av det mest fascinerande man kan hitta i ett företagshistoriskt källmaterial. I Harald Mörcks skildring av Tyskland under andra världskriget får vi t.ex. höra om hur hans sällskap, istället för att söka sig ner i skyddsrummet, äter en elegant supé och beskådar Hamburgs bombning på andra sidan fönsterrutan.

Relaterad läsning: Direktörerna som trotsade nazisterna

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
 • Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön. (Internationell ekonomi)

Instuderingsfrågor

 1. Vilket företag arbetade Harald Mörck för?
 2. Mellan vilka år var han VD åt detta företag?
 3. Varför reste han tämligen ofta till Tyskland?
 4. Vad är Mörcks åsikt om Wien?
 5. Vad inträffade under Mörcks besök till Hamburg?
 6. Hur beskriver han skyddsrummen i Hamburg?

Diskussion

 • Varför tror ni att Harald Mörck reste till Tyskland trots att det var krig, vad hade han och ICA att vinna på det?
 • Var det rätt av svenska företag att fortsätta sin handel med Tyskland efter det att Hitler tog över makten eller borde Sverige ha bojkottat Tyskland?
 • Vilken historisk nytta har vi av reseskildringar av det här slaget. Vad kan man få ut av dem?

Fördjupning

 • Undersök hur den svenska exporten till Tyskland såg ut under kriget. Vilka var de största handelsvarorna och hur länge pågick handeln med Tyskland?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *