Pharmacias historia

Om man talar om svensk läkemedelsindustri är nog AstraZeneca det företag många spontant kommer att tänka på. Men faktum är att Sverige en gång i tiden hade en till internationellt känd läkemedelsjätte – med säte i Uppsala. Pharmacia AB var under andra halvan av 1900-talet en gigantisk läkemedelskoncern och det är utan tvekan Uppsalas genom tiderna mest kända företag.

Relaterad läsning: Apoteket blir ett monopolföretagPharmaciaÅrets affärsbragd: Cellink och Erik GatenholmSiemensTio misstag, misslyckanden och skandalerRefaat El-SayedVattenfall och ASEA samt andra svenska utvecklingspar, Läkemedelsföretaget AstraZeneca

Instuderingsfrågor

 1. Var och när börjar Pharmacias historia?
 2. Vem stod bakom grundandet?
 3. Vad hette bolaget till en början?
 4. Hur kommer det sig att Pharmacia kunde växa som det gjorde?
 5. Vilka var deras stora produkter och vad gjorde dessa?
 6. Vem var Nanna Svartz?
 7. Varför var det en stor efterfråga på Macrodex och vad innebar det för företaget?
 8. Varför flyttade verksamheten till Uppsala?
 9. Vad inträffade mellan åren 1946 och 1951?
 10. Vilken typ av yrkesgrupp växte i samband med detta och varför?
 11. Vad innebär separationsteknik?
 12. Vem var Gösta Virding?
 13. Vad hände inom företaget under åren 1988 – 1980?
 14. Hur kom Volvo med i bilden?
 15. Vad skedde åren 1995 och 2002?

Diskussion

Industriminnen:

 • Vilka industriminnen har ni på den platsen ni bor på? Diskutera vilka fabriker och verkstäder som funnits samt hur tillverkningen i dessa har gynnat eran lokala historia och Sverige i stort.

I juni 1951 hade hela Pharmacia med sina nu cirka 280 anställda flyttat från Stockholm till Uppsala. Nya huvudkontoret i Fyrislund. Foto S Sundahl. Ark.mus.

Fördjupning Entreprenörskap/ och företagande/ Bioteknik/ Naturkunskap/ Biologi/ Samhällskunskap

Patentlagstiftningen: 

Skärmdump: LIF – de forskande läkemedelsföretagen.

Fördjupning Samhällskunskap/ Företagsekonomi

Att driva företag:

 • Ett beslut, ett genomförande och en investeringsplan. Monopolet har många gånger underlättat för Apoteksbolaget att införa nya metoder och arbetssätt. Innovationer som fått betydelse för hela vårdkedjan, både i Sverige och utomlands. Undersök hur det är att driva en hel bransch som denna.

Skärmdump: Apotekets hemsida

Fördjupning Naturkunskap/ Biologi/ Bioteknik/ Entreprenörskap

Astra Zeneca:

 • När Astra AB – Sveriges andra stora läkemedelsbolag – 1999 gick samman med brittiska Zeneca innebar det att Sveriges tid som storspelare i läkemedelsbranschen var förbi. Själva läkemedelsföretaget Astra grundades i Södertälje 1913. Det år som riksdagen, efter många års häftig debatt, beslutade att avskaffa apotekens monopol på läkemedelstillverkning. Ta reda på hur AstraZenecas resa har sett ut.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Entreprenörskap och företagande/ Företagsekonomi

E-handeln Apotea i Uppsala:

 • Undersök hur entreprenören Pär Svärdson gjorde när han tog över Familjeapoteket i Uppsala och utvecklade det till nätapoteket Apotea. Instuderingsfrågor på intervjun nedan:
 1. Vilka grundade Apotea och vad sålde de till en början?
 2. Vad gjorde Pär Svärdson innan Apotea och varför tog han över det?
 3. Vilka har varit de största utvecklingarna inom företaget?
 4. Hur ser Apoteas framtid ut idag?
 5. Vilka tips har Pär Svärdson att ge dagens unga entreprenörer?

Fördjupning Näthandel/ Samhällskunskap/ Företagsekonomi/ Branschkunskap inom handel och administration

Apoteas hållbarhetspolicy: 

Skärmdump: Apoteas hållbarhetsredovisning 2020. apotea.se

Centralt innehåll

 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden. (Samhällskunskap 1b)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser för mänsklighetens utveckling och för biologisk mångfald. Cellen och livets minsta delar som utgångspunkt för diskussioner om till exempel genteknik och andra aktuella forskningsområden.
 • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar, simuleringar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet. (Naturkunskap 1a2)
 • Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser för mänsklighetens utveckling och för biologisk mångfald. Cellen och livets minsta delar som utgångspunkt för diskussioner om till exempel genteknik och andra aktuella forskningsområden.
 • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar, simuleringar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet. (Naturkunskap 1b)
 • Experimentellt arbete inom bioteknik inklusive genteknik. Sterilteknik, odlingsteknik och fermentationsteknik.
 • Biologiskt verksamma makromolekyler, deras funktion och interaktion inom och mellan celler.
 • Cellers användning inom industri, jordbruk, medicin och forskning. Bakterier, jästceller, cancerceller, stamceller och deras betydelse för bioteknikens utveckling.
 • Biotekniska inklusive gentekniska verktyg och metoder samt deras användning inom industri, jordbruk, medicin och forskning. Bioteknik och genteknik i frågor om ekologiskt hållbar utveckling.
 • Möjligheter och risker med bioteknik och genmodifierade organismer ur ett etiskt och samhälleligt perspektiv. (Bioteknik)
 • Genetikens användningsområden. Möjligheter, risker och etiska frågor. (Biologi 1)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse.
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll. (Entreprenörskap och företagande)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *