Pionjärbolaget Skandia

När Skandia bildades 1855 reformerade bolaget det svenska försäkringsväsendet på flera sätt. Skandia var det första svenska försäkringsbolaget som kunde erbjuda en modern försäkring för det framväxande industrisamhället.

Centralt innehåll:

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1a2)
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. (Samhällskunskap 1a1)
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. (Samhällskunskap 1a2)

Instuderingsfrågor 

 1. Vad erbjöd Skandia när det bildades 1855?
 2. Vad fanns före Skandia?
 3. Varför försvann mycket svenskt sparkapital utomlands?
 4. Hur löste man försäkringsproblematiken år 1854?
 5. Vad ville Skandias 91 grundare göra och hur lyckades de med det?
 6. Skandias soliditet garanterades genom tre fonder – vilka var dessa?

Diskussion

 • Skandia var det första svenska försäkringsbolaget. Hundra år senare fanns det i Sverige över 1000 bolag. Diskutera hur viktigt det är med försäkringsbolag idag. Behövs dem?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *