Planmonopolet

En av de mest omdebatterade regleringarna av handeln under senare decennier har varit planmonopolet, alltså kommunernas möjligheter att styra etableringen av butiker.

Centralt innehåll

  • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn.
  • Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv. (Branschkunskap inom handel och administration)
  • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. (Samhällskunskap 1b)

Instuderingsfrågor

  1. Vad innebär planmonopolet?
  2. Vilket år kom lagen till?
  3. Varför blev lagstiftningen kritiserad?
  4. Vilket år ändrades lagen?

Diskussion

  • Varför tror ni att det är viktigt för kommunerna att styra byggandet och etableringen av företag?
  • Tycker ni att det är rätt med ett planmonopol, motivera era svar?

Fördjupning Samhällskunskap

  • Planmonopolet är en av grundförutsättningarna för det kommunala självstyret. Undersök hur mycket makt de svenska kommunerna har och hur diskussionen om det kommunala självstyret ser ut idag.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *