Polarn O. Pyret-andan lever kvar

I över fyrtio års tid har klädföretaget Polarn O Pyret tillverkat och sålt barnkläder. Utmärkande för kläderna har varit de klassiska ränderna i alla möjliga färger. Bakom framgångssagan står entreprenören Katarina af Klintberg.

Relaterad film: Svensk Handel – Polarn & Pyret

Centralt innehåll

 • Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser.
 • Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär.
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat. (Ledarskap och organisation)
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion.
 • Marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling.
 • Intern och extern marknadskommunikation. (Marknadsföring)

Instuderingsfrågor

 1. När bestämde sig Annika af Klintberg för att starta eget?
 2. Vilka tre ord utgick hennes affärsidé ifrån?
 3. Hur var hennes baskläder?
 4. Varför blev affärsidén framgångsrik?
 5. Vad gjorde Gunila Axén samt Bie Seipel inom företaget?
 6. Vilka råd fanns att hitta i företagets produktkataloger?
 7. Vad lärde sig Annika av Ulf af Tolle – företagsdoktor på Handels i Stockholm?

Diskussion

 • Vad anser ni om Annika af Klintbergs genustänk?
 • Varför tror ni att Polarn O. Pyret-andan fortfarande finns kvar?

Fördjupning Ledarskap och organisation/ Marknadsföring/ Entreprenörskap och företagande

 •  Annika af Klintberg illustrar sitt företag som en ”rund organisation”. Ta reda på vilken typ av strukturer som behövdes för just en sådan verksamhet.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *