Polhem – den idérike uppfinnaren

Det svenska bergsbruket hade stort behov av uppfinnare och tekniker som kunde lösa allehanda problem inom gruvdrift, metallurgi, energi- och transportsystem.

Relaterad läsning: Gustaf de Laval – den geniala uppfinnaren, Carl Munter – King of Cool, Ingenjörer, uppfinnare och entreprenörer, Skråväsendet.

Filmklipp: Ljusa idéer – om svenska snillen och deras innovationer

Centralt innehåll

 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Teknikens historia och utvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)

 Instuderingsfrågor

 1. Vad kallades Christopher Polhem för och varför?
 2. Hur lärde han sig den praktiska mekanikens grunder?
 3. När och varför blev han mycket uppmärksammad vid Uppsala universitet?
 4. Vilka banbrytande konstruktioner inom gruvdriften gjorde Polhem?
 5. Vilka av hans konstruktioner används i moderna patentlås?
 6. Vad var Polhem först med?
 7. Hur länge skulle det dröja innan något liknade utvecklades i övriga Europa och i USA?
 8. Varför hade många bergsmän svårt för Polhems idéer och innovationer?
 9. Vad var den liberale Polhem först med i Sverige?

Diskussion

 • Vad anser ni kännetecknar en framgångsrik uppfinnare?
 • Hur kan man få sina idéer och affärsprojekt förverkligade och framgångsrika?
 • Diskutera hur massproduktion påverkar det globala samhället – vad får det för konsekvenser, och hur ni ställer er inför det?

Fördjupning Företagshistoria

 • Ta reda på hur det kommer sig att de skråbundna hantverkarna ogillade fabrikstillverkade komponenter. Tips: Börja med att ta reda på innebörden av  Skråväsendet.

Fördjupning Teknik

 Fördjupning Entreprenörskap och företagande

 • Hur ansöker man patent i dag? Gå in på patent- och registreringsverket (PRV) och ta reda på hur man tar patent på en uppfinning/ett varumärke.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *