Postens historia och kriserna som format PostNord

År 1620 upprättades en postlinje mellan Stockholm och Hamburg. Förbindelsen gick över Markaryd, som då låg vid gränsen till Danmark, och där inrättades det första svenska postkontoret på landsbygden.

Centralt innehåll

 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1b, 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)

Instuderingsfrågor

 1. Vilket år grundas Postverket?
 2. Vem låg bakom dess grundande?
 3. Vad hette den första chefen för Postverket?
 4. Vad hette den första kvinnliga postchefen?
 5. Vad hette postens nyhetstidning?
 6. När infördes enhetsporto?
 7. Vilka två länders postväsende bildar bolaget PostNord AB?

Diskussion

 • Marknaden för brev och paket förändras konstant och inte minst e-post och e-handel har de senaste 15–20 åren lett till stora förändringar. Hur tror ni att postens verksamhet kommer utvecklas de kommande åren?

Fördjupning Historia/ Företagsekonomi

 • Början och mitten av 1600-talet är en oerhört intressant tid i den svenska historien. Undersök varför Postverket startas just under den här tiden. Varför var det viktigt att ha ett fungerande system för kommunikationer under den här tiden?

Bildkälla: PostNord AB

 • PostNord har under de senaste åren genomgått en av de mest omvälvande förändringar företaget upplevt sedan svenska posten bildades 1636. Men att stora samhällsinstitutioner krisar med jämna mellanrum är inget konstigt. – Det är snarare en nödvändighet om man vill överleva som företag, säger näringslivshistorikern Anders Johnson. Se filmklippet nedan. Vilka är de kriser som Posten har upplevt under åren?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *