Praktikertjänst

Praktikertjänst grundades för att underlätta för unga privatpraktiserande läkare och tandläkare. Företaget har startat många nydanande och lyckade satsningar inom vård, tandvård, barnomsorg och missbrukarvård. Trots detta, eller kanske för att det lyckades för bra, förföljdes det länge av politiker.

Centralt innehåll

 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1b)
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1b)

 Instuderingsfrågor

 1. Vad var Pyssligen och varför gav det upphov till ett stort rabalder?
 2. Varför öppnades CityAkuten?
 3. Vad skapade flera reformer under 1991 -1994?
 4. Vilken central roll har Praktikertjänst haft?
 5. När grundades företaget och vilka initiativ togs av Läkarförbundet?
 6. Vilka blev anställda i Läkartjänst AB?
 7. Varför gick SSU-ordförande (och senare statsminister) Ingvar Carlsson till attack mot Läkartjänst?
 8. Hur kom det sig att Läkartjänst inte kunde förbjudas?
 9. Varför kunde man inte etablera verksamhet i Tyskland som man planerat?
 10. Hur kommer det sig att det inte byggdes sjukhus i Saudiarabien med svenska läkare i arbetsledningen?
 11. Vad hotade hela Läkartjänsts existens år 1976?
 12. Vad har Praktikertjänst bidragit till?

Diskussion

 • Diskutera vad ni anser om privatiseringar inom sjukvården.

Fördjupning Samhällskunskap

Landstingets f.d. sjukvårdsdirektör Thorsten Thor (1932 – 2005) hade tagit beslutet om att köpa ut de privata laboratorierna efter att ha fått kritik för att de var bättre än landstingets. Ta reda på hur dagens beslut tas gällande privatiseringar inom vården.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *